С.Нандинцэцэг

Nandia egch

Эцэг/эхийн нэр: Санжпэрэнлий

Нэр: Нандинцэцэг

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: s.nandintsetseg@num.edu.mn

Төгссөн сургууль:

2008 МА, МУ, Монгол Улсын Их Сургууль

2006 ВА, МУ, Монгол Улсын Их Сургууль

Судалгааны ажлын чиглэл: Бие хүний сэтгэл судлал, хөгжлийн сэтгэл судлал, шашны сэтгэл судлал

Албан тушаал: ШУС-НУС-ын БССТ-ийн багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

2017 С.Нандинцэцэг., Б.Хишигням. Улс төрийн сонгууль ба иргэдийн оролцоог судалсан нь (Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь аймгийн жишээн дээр). Боловсрол судлал сэтгүүл. Улаанбаатар.

2016 Цэцэгмаа П., Нандинцэцэг С., Чинтогтох Б., Баясгалан Т., Нямдаваа У., Наранчимэг С. Оюутны ёс суртахууны үнэлэмжийг судалсан нь. Эрдмийн чуулган 58, 2016 №.1 (11, х.79-83). Улаанбаатар.

2016 Золзаяа Б., Нандинцэцэг С. Асуудал шийдвэрлэх сургалт. Боловсрол судлал сэтгүүл. Улаанбаатар.

2015 Нандинцэцэг С. Оюутан залуусын гэр бүл төлөвлөлт (МУИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр). Эрүүл оршихуй-2015 улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл (х.143-147). Улаанбаатар.

 2015 Нандинцэцэг С. Өндөр гэгээн Занабазар ба монгол Ногоон Дара-Эхийн дүр байдал. Өндөр гэгээн Занабазар: Амьдрал, өв сэдэвт ЭШХ-ын эмхэтгэл (х.219-223). Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., Хишигням Б., Золзаяа Б., Нандинцэцэг С., Ариунжаргал Б. Ажилтны ажлын сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн асуудалд. Хүний нөөцийн удирдлага,  2014.03.№01 (030, х. 8-11). Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., Хишигням Б., Нандинцэцэг С. Стрессийн гадаад ба дотоод эх үүсвэр. Боловсрол судлал, №409 (14, х. 15-19). Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., Хишигням Б., Нандинцэцэг С. Стрессийн гадаад ба дотоод эх үүсвэр. Боловсрол судлал, № 409 (14). Улаанбаатар.

2013 Туяа Б., Нандинцэцэг С.  Буддын сэтгэл судлал дахь “Муу сэтгэл”-ийг Э.Берний онол дах “Ид”-тэй харьцуулах нь. International Journal of Philosophy and Religious Studies,  Volume 14 (385, p. 286-290). Улаанбаатар.

2012 Нандинцэцэг С., Соёлжин С. Багш нарын англи хэлний түвшинг сайжруулах, хэлний боловсролыг дээшлүүлэх тогтолцоог бий болгох, хөгжүүлэх асуудалд. Боловсрол судлал, № 358 (12, х. 90-102). Улаанбаатар.

Диплом, диссертаци:

2008 МА МУ, Монгол Улсын Их Сургууль. Зовлонгийн шалтгааны тухай Буддын сургаалыг Э.Бернийн онолтой харьцуулан судлах нь сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл:

2015 Нандинцэцэг С. Оюутан залуусын гэр бүл төлөвлөлт (МУИС-ын оюутны жишээн дээр). АШУҮИС, Эрүүл оршихуй сэдэвт улсын бага хурал. Улаанбаатар.

2015 Нандинцэцэг С. Өндөр гэгээн Занабазар ба Монгол Ногоон Дара-Эхийн дүр байдал. ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэн, Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
Өндөр гэгээн Занабазар: Амьдрал, өв олон улсын ЭШХ. Улаанбаатар.

2015 Нандинцэцэг С. Оюутан залуусын гэр бүл төлөвлөлтийн асуудал. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, МЗХ, Залуучууд судлал-2015 сэдэвт үндэсний хурал. Улаанбаатар.

2014 Хишигням Б., Золзаяа Б., Нандинцэцэг С. Оюун ухааныг проектив аргаар судалсан нь. МУИС, БССТ, Оюун ухааны оношилгооны онол, арга зүйн асуудлууд сэдэвт үндэсний хэмжээний хурал. Улаанбаатар.

2013 Нандинцэцэг С. Буддын сэтгэл судлал дах зовлонгийн тухай асуудал. МУИС, НШУС, СССХУТ, Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны судалгааны орчин үеийн асуудлууд сэдэвт магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар.

2012 Нандинцэцэг С., Соёлжин С. Багш нарын англи хэлний түвшинг судалсан судалгааны үр дүнгээс. МУИС, НШУС, СССХУТ, Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн хөгжил  сэдэвт ЭШХ. Улаанбаатар.

2012 Сарантуяа Г., Нандинцэцэг С. МУИС-д сэтгэл судлаач бэлтгэсэн түүхэн тойм, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага. МУБИС, Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны түүх ба өнөөгийн хөгжил сэдэвт ЭШХ. Улаанбаатар.

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил:

2017 Гүүд Нэйборс олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа “Гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэх болон гэр бүлийн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцож буй мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах төсөл”-ийн судлаачаар ажиллаж байна.

2015 Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих нь. ЮНИСЕФ, судлаач. Улаанбаатар

2013 Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төсөл. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, МУИС, Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим, судлаач. Улаанбаатар.

2012 Сонгогчдын сонголтын тандалт судалгаа 2012. МУИС, НШУС, Орчин үеийн улс төрийн судалгааны төв, судлаач. Улаанбаатар.

2011 Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн хөгжил төсөл. БСШУЯ, МУИС-ийн СССХУТ, судлаач. Улаанбаатар.

2007 Дорно, өрнийн сурганыг шүтэлцүүлэх боломж, арга зам төсөл. Монголчуудын уламжлалт ухаан судлалын төв, судлаач. Улаанбаатар.

 

[/read]