Н.Должин

Doljin

Эцэг/эхийн нэр: Нэргүй

Нэр: Должин

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: n.doljin@num.edu.mn

Төгссөн сургууль:

2012 МА, МУ, Монгол Улсын Их Сургууль

2010 ВА, МУ, Монгол Улсын Их Сургууль

Судалгааны ажлын чиглэл: Нийгмийн сэтгэл судлал, ерөнхий сэтгэл судлал, түүхэн сэтгэл судлал

Албан тушаал: ШУС-НУС-ын БССТ-ийн багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх