Төгсөгчид

Бакалавр

Төгссөн он

Мэргэжил

Төгссөн оюутны тоо

1

1996

Сэтгэл судлаач

6

2

1998

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

19

3

1999

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

19

4

2000

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

18

5

2001

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

17

6

2002

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

29

7

2003

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

5

8

2004

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

18

9

2005

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

19

10

2006

Сэтгэл судлаач

28

11

2007

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

19

12

2008

Сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш

28

13

2009

Сэтгэл судлаач

23

14

2010

Сэтгэл судлаач

17

15

2011

Сэтгэл судлаач

31

16

2012

Сэтгэл судлаач

19

17

2013

Сэтгэл судлаач

36

18

2014

Сэтгэл судлаач

34

19

2015

Сэтгэл судлаач

31

20

2016

Сэтгэл судлаач

26

21

2017

Сэтгэл судлаач 

28

Нийт

470

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт

Сэтгэл судлалын салбарыг төгсөгчид нь төв, орон нутгийн их, дээд сургуульд багш, судлаачаар ажиллаж, зарим нь үргэлжлүүлэн гадаад орнуудад суралцаж байна. Манай төгсөгчдийн 53 хувь нь мэргэжлийн ажил хийж байгаа нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт гэж үзэж байна.

Төгсөгчийн ажил үүрэг

13515395_1217627264936311_1956057680_n

Төгсөгчийн ажил эрхлэлт

13480285_1217627648269606_1980173361_n

 

Магистр

Төгссөн он

Мэргэжил

Төгссөн магистрын тоо

1

2002

Сэтгэл судлал

5

2

2003

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

3

1

3

2004

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

6

1

4

2006

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

1

2

5

2007

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

3

2

6

2008

Сэтгэл судлал

1

7

2009

Сэтгэл судлал

5

8

2010

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

3

1

9

2011

Сэтгэл судлал

5

10

2012

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

7

9

11

2013

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

7

6

12

2014

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

10

4

13

2015

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

12

3

14

2016

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

14

1

15

2017

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

5

3

Нийт

120

 

Доктор

Төгссөн он

Мэргэжил

Төгссөн докторын тоо

1

1997

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

1

1

2

1999

Боловсрол судлал

4

3

2000

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

1

1

4

2001

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

1

1

5

2002

Боловсрол судлал

1

6

2004

Боловсрол судлал

2

7

2005

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

1

1

8

2006

Боловсрол судлал

3

9

2007

Сэтгэл судлал

Боловсрол судлал

1

1

10

2008

Боловсрол судлал

3

11

2009

Боловсрол судлал

2

12

2010

Боловсрол судлал

2

 13

2011

Боловсрол судлал

1

 14

2013

Сэтгэл судлал

3

15

2015

Боловсрол судлал

2

16

2017

Боловсрол судлал

1

Нийт

34