Б.Туяа

Tuya bagsh

Эцэг/эхийн нэр: Буянцогт

Нэр: Туяа

Эрдмийн зэрэг: Доктор, профессор

И-мэйл: b.tuya@num.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1990 Ph.D. ОХУ, Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн Улсын Их Сургууль

1979  BA. ЗХУ, Дон дахь Ростовын Улсын Их Сургууль

Судалгааны ажлын чиглэл: Сэтгэц засал, удирдлагын сэтгэл судлал, түүхэн сэтгэл судлал, бие хүний сэтгэл судлал, улс төрийн сэтгэл судлал, онолын сэтгэл судлал

Албан тушаал: ШУС-НУС-ын БССТ-ийн багш, профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ном бүтээл:

2003 Туяа Б. Бие хүний сэтгэл зүй, сэтгэц заслын өрнөдийн онол, гол төлөөлөгчид. Улаанбаатар.

Хянан тохиолдуулсан бүтээл:

2013 Нарантуяа М. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэтгэл зүй: онол ба хэрэглээ. Улаанбаатар.

2013 Төрбурам Л. Сэтгэл судлалын түүхийн жимээр. Улаанбаатар.

2010 Батболд Ш. Сэтгэл судлал ба сонгодгууд. Улаанбаатар.

Номын бүлэг:

2014 Туяа Б. Нийгмийн танин мэдэхүйн онол, түүний практик хэрэглээ. АХБ, Эрүүл мэндийн зан үйлийн өөрчлөлт (Онол, хэрэглээ). Улаанбаатар.

2014 Туяа Б. Стресс ба эрүүл мэндийн зан үйл – Трансакт анализ. АХБ, Эрүүл мэндийн зан үйлийн өөрчлөлт (Онол, хэрэглээ). Улаанбаатар.

2013 Туяа Б., Нарантуяа М. Нэгдмэл сургалтын онол, арга зүйн асуудалд. Дээд сургуулийн сургалтын технологи , 142-154 х. Улаанбаатар.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

2016 Туяа Б., Гэрэлхүү Э. Ганцаардал сэтгэл зүйн үзэгдэл болох нь. Боловсрол судлал сэтгүүл, №448(16). Улаанбаатар.

2016 Туяа Б., Ууганбаяр Э. Невротик бие хүнийг психоанализаар тайлбарлах нь. Боловсрол судлал сэтгүүл, №448(16). Улаанбаатар.

2015 Туяа Б., Хишигням Б. Экологийн сэтгэл судлалын орчин үеийн асуудал. Гадаад хэл заах арга зүй сэтгүүл, №40, 18-23 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар. Япон хэлний ярианы чадварт суурилсан сургалтын нэгэн арга. БШУА, Боловсрол судлал, 2014/04(102), 56-60 x. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б. Ажилтны сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийн асуудалд. Хүний нөөцийн удирдлага, №1(030), 8-12 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар. Хүүхдийн асран хамгаалах ажиллагааны сэтгэл зүйчийн үүрэг оролцоог судалсан нь. МУИС, Боловсрол судлал, №409/14, 11-15 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар. Стрессийн гадаад ба дотоод эх үүсвэрүүд. МУИС, Боловсрол судлал, №409/14, 15-20 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар. Экологийн сэтгэл судлалын орчин үеийн асуудал. Экологийн боловсролын өнөөгийн чиг хандлага: Хүн байгалийн шүтэлцээ экологийн хямралаас хамгаалах хүчин зүйл болох нь. 18-23 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар “Би” үзэл бие хүний төлөвшилд нөлөөлөх нь. МУИС, Боловсрол судлал, №409/14, 49-54 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар Монгол улс дах эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байр суурийг түүхэн үечлэлээр судалсан нь. МУИС, Боловсрол судлал, №409/14, 61-83 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар Ой тогтоолтын мөн чанар, орчин үеийн судалгааны тоймоос. БШУА, Боловсрол судлал, 05\103. Улаанбаатар.

2013 Туяа Б., Нандинцэцэг С. Буддын сэтгэл судлал дах муу сэтгэлийг Э.Бернийн онол дах “Ид”-тэй харьцуулах нь. Философи, шашин судлалын  эрдэм шинжилгээний бичиг, №385, 286-291 х. Улаанбаатар.

2013 Туяа Б., Хишигням Б. Танин мэдэхүйн сэтгэл судлалын үүднээс ой тогтоолтыг тайлбарлах нь. МУИС, Боловсрол судлал, №389/13, 138-146 х. Улаанбаатар.

2012 Туяа Б., нар Япон хэлний багшийг хөгжүүлэхэд OPI аргыг хэрэглэх боломж. МУИС, Боловсрол судлал, 358(12), 159-167 x. Улаанбаатар.

Диплом, диссертаци:

1990 Ph.D. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн Улсын Их Сургууль. Развитие мотивационной сферы личности студентов в ситуации совместной продуктивной деятельности (Хамтын бүтээлч ажиллагааны явцад оюутан бие хүний сурах сэдлийн хүрээ хөгжих нь) сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл:

2014 Туяа Б., Хишигням Б. Экологийн сэтгэл судлалын судалгааны чиг хандлага. МУИС, Экологийн боловсролын өнөөгийн чиг хандлага: Хүн-байгалийн шүтэлцээ экологийн хямралаас хамгаалах хүчин зүйл болох нь сэдэвт ОУЭШХ-ын эмхэтгэл, 18-23 х. Улаанбаатар.

2014 Туяа Б., нар. Инноваци ба эмэгтэйчүүд. ШУ ба боловсролын шинэчлэл, инноваци ба эмэгтэйчүүд эрдэмшинжилгээний бага хуралд илтгэл. Улаанбаатар.

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил:

2015 Налайх дүүрэгт хийсэн Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургалт болон гарын авлагын хэрэглээ, үр дүнгийн завсрын үнэлгээ. НҮБ-ын Хүүхдийн сан  Төслийн зохицуулагч. Улаанбаатар.

2015 Хөвсгөл аймагт хийсэн Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургалт болон гарын авлагын хэрэглээ, үр дүнгийн завсрын үнэлгээ. НҮБ-ын Хүүхдийн сан. Төслийн зохицуулагч. Улаанбаатар.

2013 Хүүхдийн хөгжил. Боловсролын хүрээлэн, суурь судалгааны менежментийн багийн гишүүн. Улаанбаатар.

2013 Эрүүл мэндийн зан үйлийн өөрчлөлт. АХБ, төсөлд гүйцэтгэгч. Улаанбаатар.

[/read]