Ж.Даваа

Davaa bagsh

Эцэг/эхийн нэр: Жагдаг

Нэр: Даваа

Эрдмийн зэрэг: Доктор, профессор

И-мэйл: j.davaa@num.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1993 Ph.D. ОХУ, Москва, Залуучуудын дээд сургууль

1983 BA. ЗХУ, Москва, Залуучуудын дээд сургууль

Судалгааны ажлын чиглэл: Бие хүний хөгжил төлөвшил, боловсрол, сургалтын технологийн шинэчлэл

Албан тушаал: ШУС-НУС-ын БССТ-ийн багш, профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх