М.Нарантуяа

Naraa bagsh

Эцэг/эхийн нэр: Мэнд

Нэр: Нарантуяа

Эрдмийн зэрэг: Доктор, дэд профессор

И-мэйл: m.narantuya@num.edu.mn

Төгссөн сургууль:

2008 Ph.D. МУ, БСШУЯ-ны дэргэдэх Боловсрол судлалаар хамгаалуулах зөвлөл.

1984 ОХУ, Эрхүү, Багшийн Дээд Сургууль

Мэргэшүүлэх сургалтууд:

1994   Хирошимагийн Их Сургуулийн Харьцуулсан боловсрол судлалаар мэргэшүүлэх 2 жилийн курс

2002   АНУ, Колумбийн Их Сургуулийн Багшийн Сургуулийн “Боловсролын бодлогын шинжилгээ”  сэдвээр 3 сарын онлайн сургалт

2004   Парис, Олон Улсын Боловсролын Хүрээлэнгийн “Боловсролын чанарын судалгаа” 4 долоо хоногийн  сургалт

Судалгааны ажлын чиглэл: Боловсрол судлалын олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, боловсрол, сургалтын үр дүн ба үнэлгээ, сургуулийн удирдлага, суралцахуйн сэтгэл зүй, хэвийн ба хэвийн бус зан үйл, байгууллагын  зан үйл, эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын сэтгэл зүй 

Албан тушаал: ШУС-НУС-ын БССТ-ийн багш, дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх