Г.Мэндхүү

 
 
Эцэг/эхийн нэр: Ганбаатар
Нэр: Мэндхүү
Эрдмийн зэрэг: Доктор
Албан тушаал: Дэд профессор
И-мэйл: mendkhuu@num.edu.mn
Өрөө дугаар: Хичээлийн II байр 239 тоот
Өрөөний утас: 7575-4400 /2314/
 
 
Төгссөн сургууль
  • 2005 онд ОХУ, Москва, РУДН /Улс түмний найрамдлын их сургууль/, Бакалаврын зэрэг
  • 2007 онд ОХУ, Москва, РУДН /Улс түмний найрамдлын их сургууль/, Магистрын зэрэг
  • 2011 онд ОХУ, Москва, РУДН /Улс түмний найрамдлын их сургууль/, Докторын зэрэг /Ph.D./