Т.Өнөрсайхан

 
 
Эцэг/эхийн нэр: Түгж
Нэр: Өнөрсайхан
Эрдмийн зэрэг: Магистр
Албан тушаал: Багш
Өрөө дугаар: Хичээлийн II байр 204 тоот
Өрөөний утас: 7575-4400 /2314/
 
Төгссөн сургууль
  • 2004 онд ОХУ, Кубанийн Улсийн Их Сургууль, Бакалаврын зэрэг
  • 2011 онд МУИС, НШУС, Магистрын зэрэг