Л.Уранцэцэг

Urnaa bagsh

Эцэг/эхийн нэр: Лувсандандар

Нэр: Уранцэцэг

Эрдмийн зэрэг: Доктор, профессор

И-мэйл: ss_luran@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

1978 Ph.D. ЗХУ, Москвагийн Улсын Багшийн Их Сургууль

1966  BA. ЗХУ, Санкт-Петербург, Герцогийн нэрэмжит Сурган Хүмүүжүүлэх Ухааны Их Сургууль

Судалгааны ажлын чиглэл: Нийгмийн сэтгэл судлал, угсаатны сэтгэл судлал

Албан тушаал: ШУС-НУС-ын БССТ-ийн профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ном бүтээл:

2015 Уранцэцэг Л. Сургуулийн сэтгэл зүйн алба. Улаанбаатар.

2013 Уранцэцэг Л., Дэлгэржав М. Нийгмийн сэтгэл судлал. Улаанбаатар.

2010 Уранцэцэг Л. Харилцааны сэтгэл судлал. 2 дахь хэвлэл. Улаанбаатар

2007 Уранцэцэг Л., Цэрэнханд Г. Угсаатны сэтгэл судлал. Улаанбаатар. 

2001 Уранцэцэг Л., Түмэндэмбэрэл Ч. Сэтгэл зүйн зугаатай өгүүллэгүүд. Улаанбаатар.

Хянан тохиолдуулсан бүтээл:

Номын бүлэг:

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

Орчуулга:

2016 Кутушов М.В. Толин тусгалт өвчин. Хавдар, чихрийн шижин, шизофрени, харшил (М.Нарантуяа, Ш.Эрдэнэчимэг, Л.Уранцэцэг, М.Дэлгэржав, Т.Бүрэнжаргал, Г.Сарантуяа, Б.Туяа, орчуулсан). Улаанбаатар: Адмон принтинг.

2014 Гэр бүлийг судлах тест (Л.Уранцэцэг, Ш.Эрдэнэчимэг, орчуулсан). Улаанбаатар.

2001 Крысько В.Г. Сэтгэл судлал. (Л. Уранцэцэг нар, орчуулсан). Улаанбаатар.

Диплом, диссертаци:

1978 Ph.D. Москвагийн Улсын Багшийн Их Сургууль. Өөр өөр соёлын уламжлалтай орны хүүхдийн нийгэмшлийн онцлог сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл:

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил:

[/read]