С.Батхишиг

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Сангидорж

Нэр: Батхишиг

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл:  beisiinkhen@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

МУИС, Хэл бичгийн ухааны баклавр, Diploma № D200203378, 2002.

МУИС, Хэл бичгийн ухааны магистр, Diploma № D20040450, 2004.

БНСУ, Тангүг Их Сургууль, Хүмүүнлигийн сургууль, Хэл шинжлэлийн доктор Ph.D, Diploma № Dankook2008(Ph.D)104, 2009

Судалгааны чиглэл

Харьцуулсан хэл шинжлэл, Түүхэн хэлзүй, Алтай хэл шинжлэл, Эх хэл, бичиг судлал

Албан тушаал                                                      

МУИС, ШУС, Хүмүүнлигийн салбар, Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхим, Дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх