Зөвлөх багш нар

Хөтөлбөрийн II анги хариуцсан багш нарын нэрс

1.       

Байгалийн ухааны салбар 

Baigaliin ukhaan

2.       

Нийгмийн ухааны салбар

Niigemiin ukhaan

3.       

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар       

KHumuunlegiin ukhaan

Ерөнхий суурийн зөвлөх багш нарын нэрс

1.

Байгалийн ухаан 

Baigali

2.

Нийгмийн ухаан

Niigem

3.

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Khumuunleg