Д.Баттуул

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Даваа

Нэр: Баттуул

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны магистр

И-мэйл: dtuul10@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:

1978-1984 МУИС –ийн ХБФ

1991 “Англи хэл,сэтгэл судлаач”дамжаа

1999 Магистр хамгаалсан.

Судалгааны чиглэл: Үгийн сан, хэрэглээний монгол хэл.

Албан тушаал:          ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д ахлах багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

  • Д.Баттуул “Монгол хэлний ярианы дасгал” УБ, 2006 он, 15.5 хх
  • Д.Баттуул “Монгол хэлний яриа ба сорил” УБ, 2009 он, 29 хх
  • Д.Цэрэнпил “Монгол хэлний хэл зүй” УБ, 1997 он /Хянан тохиолдуулсан/
  • Д.Баасанбат, Д.Баттуул “Монгол хэлээр уншиж ярих дасгал” УБ, 2008 он
  • Б.Батсүх “Монгол хэлний зурагт толь бичиг” УБ, 2008 он /Эмхэтгэсэн/
  • Д,Баттуул’’Монгол хэлийг хоёрдогч хэл болгон заах тухай асуудалд “ЭШӨ, ”Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал”№27,УБ,2011 он
  • Д.Баттуул “Монголоор ярьж сурцгаая” өврийн дэвтэрУБ, 2012 он

[/read]