Ж.Баянсан

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Жур

Нэр: Баянсан

Эрдмийн зэрэг: Шинжлэх ухааны доктор

И-мэйл: bayansan5@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1971-1975 МУИС –ийн ХБФ

Судалгааны чиглэл:    

Хэлний сэтгэл судлал (Psycholinguistics)

Хэлний соёл судлал (Linguoculturology)

Танихуй хэл шинжлэл (Cognitive Linguistics)

Хэлний утга судлал (Linguistic Semantics)

Албан тушаал:  ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д зөвлөх профессор багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх