Б.Баяртуул

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Батжав

Нэр: Баяртуул

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны магистр

И-мэйл: tuul26@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1994-1998 МУИС-ийн Монгол судлалын сургууль

2007-2009 ХИС-ийн Америк, Их Британи судлалын тэнхим

Судалгааны чиглэл: Монгол хэлний хэлзүй, бүтээвэр зүй, Монгол хэлийг гадаад хүнд заах арга

Албан тушаал: ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

 1. “Монгол хэлний харь гаралтай үгийн бичлэгийн уламжлал” Бакалаврын дипломын ажил. 1998 он.
 2. “Монгол хэлний үгийн санг гадаадын хүнд заахад баримтлах аргачлал” Магистрийн дипломын ажил. 1999 он
 3. “Гадаадын суралцагчид монгол хэл заах аргын асуудалд” МУИС-ийн ЭШБ, 2003
 4. “Teaching Mongolian vocabulary to MSL students” Боловсрол сэтгүүл. 2011/04
 5. “Монгол хэлний зарим хэлцийн утгыг монгол биш хэлтэн ойлгоход тулгардаг бэрхшээл” МУИС-ийн ЭШБ. 2012он
 6. “Монгол хэлний зарим хэлцийн утгыг монгол биш хэлтэн ойлгоход тулгардаг бэрхшээл” ОУЭШХ-ын илтгэлийн хураангуй. 2012он
 7. “Судалгааны асуудлын хүрээ” Боловсрол сэтгүүл. 2012/11
 8. “Монгол улсын их, дээд сургуульд гадаад оюутан суралцах орчин” Боловсрол сэтгүүл. 2014/05

Сурах бичиг:

 1. “Монгол хэлний ойролцоо үгийн товч толь” А.Пүрэвжанцаны хамт. УБ 2011
 2. “Mongolian Grammar 1” (Монгол хэлний хэлзүйн сурах бичих) УБ. 2013
 3. “Mongolian Grammar 2” (Монгол хэлний хэлзүйн  сурах бичих) УБ. 2014

Эмхэтгэсэн ном:

 1. Т.Дашцэдэн “Миний монгол бичиг” (Их, дээд сургуулийн багш, оюутан нарт зориулав) УБ. 2012
 2. Т.Дашцэдэн “Монгол хэл бичиг судлал” УБ.2014

[/read]