М.Базаррагчаа

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Мөнхжаргал

Нэр: Базаррагчаа

Эрдмийн зэрэг: доктор (Sc.D)

И-мэйл: bazarragchaabazar@yahoo.com

Төгссөн сургууль: УБДС, 1967

Судалгааны чиглэл: Гарал судлал, монгол хэлний өгүүлбэр судлал

Албан тушаал: ШУС-ХУС-МоХХТ-д ахлах багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

ГАНЦ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ

 1. Утгын чуулган (Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд) УБ., 2002. 240 т.
 2. Монгол хэлний сүегэр ба найруулбарын тухай. УБ., 2003. 240 т.
 3. Эртний монгол хэлний үгийн бүтэц түүний зарим онцлог УБ., 2006 540 т.
 4. Монгол хэлний өгүүлбэр судлал УБ., 2005. 424 т.
 5. Монгол хэлний дуурайх үгс УБ., 2011 101 т.
 6. Монгол хэлний судлалын зарим асуудал. УБ., 2012 265 т. 

СУРАХ БИЧИГ

 1. Монгол хэл, уран зохиолын лавлах. УБ.,1995 104 , 3-93, 142-184 т. /Ж.Баянсангийн хамт/
 2. Монгол хэл. /9-р анги/ УБ.,2002. 131 т. Ц.Оюун, Д.Жамсранжав
 3. Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын стандарт УБ.,2003. 5-84 т. Ш.Оюунцэцэг, Ц.Оюун, Ц.Өнөрбаян, Ө.Цэндсүрэн
 4. Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын стандартын зөвлөмж УБ.,2004. 3-76 т. Ц.Өнөрбаян, Ш.Оюунцэцэг, Ц.Оюун, Ө.Цэндсүрэн, Д.Баттогтох
 5. Ерөнхий боловсролын сургалтын төлөвлөгөө. Хичээлүүдийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ. УБ.,2004. 18-21 т. Ш.Оюунцэцэг Д.Баттогтох, Д.Наранцэцэг, Ц.Өнөрбаян, Ө.Цэндсүрэн
 6. Бага дунд боловсрол. Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол УБ.,2004. 3-135 т. Ш.Оюунцэцэг , Ц.Өнөрбаян, Ө.Цэндсүрэн, Ч.Жачин
 7. Монгол хэл -6 УБ.,2006. 218 т С.Норжинлхам, Д.Оюун, С.Отгонтуяа
 8. Монгол хэл-10 УБ.,2006. 210 т Ж.Баянсан, Б.Чимгээ
 9. Сурагчиийн гарын авлага УБ.,2006 116 т Ж.Баянсан, Б.Чимгээ
 10. Монгол хэл-7 УБ.,2007 191 т С.Норжинлхам, Д.Оюун
 11. Монгол хэл-9 УБ.,2007 192 т С.Норжинлхам, Д.Оюун
 12. Монгол хэл-1 (Миний найзууд) УБ.,2008 171 т Лхахүү нар.
 13. Монгол хэл-1 (Миний найзууд) УБ.,2008 109 т (4-16) Лхахүү нар.
 14. Монгол хэл-8 УБ.,2010 121 т Ц.Өнөрбаян нар
 15. Монгол хэл-9 УБ.,2011 126 т Ц.Өнөрбаян нар
 16. Монгол хэл-10 УБ.,2012 119 т Ц.Өнөрбаян нар
 17. Монгол хэл-11 УБ.,2013 128 т Б.Пүрэв Очир нар
 18. Багшийн ном /Монгол хэл- 10/ УБ., 2012 1 х.х Ц.Өнөрбаян нар
 19. Багшийн ном /Монгол хэл- 11/ УБ., 2013 1 х.х Б.Пүрэв Очир нар
 20. Монгол хэл- 12 УБ., 2014 110 т Б.Пүрэв Очир нар
 21. Багшийн ном /Монгол хэл- 12/ УБ., 2014 1 х.х 

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. “М~Б0” болон “м” гэсэн авиа-утгалбарын гарал. /МСХ.1998.№1/. /Mogolcanin m ~b/ ve c ses Sememinin Kokeni Uzerine, Kok arastizmalar Cilt I, Sayi.2, (Cuz.1999). Утгын чуулган, УБ.,2002. 205-207 т.
 2. Нэрийн “н,г” нөхцөл бий юү? (1977)./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 192-204 т.
 3. Яруу найрагчийн нэг увидас(1979). /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 198-207 т.
 4. Эртний монгол хэлний “-га~р…” үе-утгалбар сэлгэх нь. (1997)./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 223-231 т.
 5. Монгол хэлний хос эгшгийн бүрэлдэхүүний тухай. (2000)./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 113-129 т.
 6. Монгол хэлний судлагдахуун ба судлах аргын харьцаа холбооны тухай. (2000). /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 130-145 т.
 7. “Жангар” хэмээх үгсийн гарлын тухай асуудалд(2000). /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 146-148 т.
 8. Сэлгэмэл “н~й” -гээр угтуулах нь. /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 149-151 т.
 9. Монгол хэлний “-c/a…” дагаврын утга, гарлын тухай. (2000)./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 151-157 т.
 10. Язгуур үйл үгийн утгаар ангилах нь. гар бичмэл
 11. Монгол хэлний тийн ялгалын учир. гар бичмэл
 12. “Нүд, ноднин” хоёр нь гарал нэгтэй болох тухай(2000). /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 188-191 т.
 13. Эртний монгол хэлний үгийн язгуур нь CV илэрхийлбэрээр илэрч “бүтэх, эвдрэх” утгатай  болох нь.(1998)./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 3-70 т.
 14. Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн эцсийн “-н”-ийн тухай./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 71-92 т.
 15. Академич Б.Ринчен түүхэн бүтээвэр судлаач мөн. /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 158-187 т.
 16. “Га…” хэмээх үе-утгалбар./Утгын чуулган/. УБ.,2002. 208-212 т.
 17. -лжа/н… хэмээх хэлц бүтээврийн утга, гарал. /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 223-231 т.
 18. Үйлийн тийн ялгалыг нэрийн тийн ялгалтай харьцуулах нь. /Утгын чуулган/. УБ.,2002. 232-240 т.
 19. Кэмэ-, гэ- үйл үгийн гарлын утга хадгалагдах нь. /МУИС.ГХСС.ЭШБ. Боть 180.(2)/. УБ.,2002. 3-21 т.
 20. Өгүүлбэрийн гишүүдийн хамжих арга. /Монгол хэл шинжлэл/. VII боть.(XXIX). УБ.,2002.
 21. Эртний монгол хэлний анхдагч бүтээврийн утга. /Монгол судлалын мэдээлэл(Bulletin),№1/2002. УБ.2002.
 22. Монгол хэлний нэр үйл нь нэгжүүдийн цөм болох тухай./Монгол судлалын ЭШБ.№19(193).2003/ УБ.2003.
 23. Өгүүлбэрийн гүн бүтцийн гурван махбодийн тухай. “Үндэсний монгол судлал”. №6. УБ.2005. 63-70-рт
 24. Монгол хэлний захын гишүүнийг ангилах нь. “Монгол судлал”. (Mongolian studies) №18. 2005. The Korean Association for Mongolian Studies. 43-69-рт
 25. Өгүүлбэрийг өгүүлбэрээр тодосгох нь. The 19th international Conference on Mongolian Studies. 2005. The Korean Association for Mongolian Studies. 1-15-рт
 26. Монгол хэлний “da…” үе-утгалбарын салаа утга. МУИС.МХСС.Монгол судлал. 23-р боть. УБ.,2004. 159-173-рт
 27. “irgen uran” ба “qoyar qogusun” хэмээх үгийн гарал. МУИС.Монгол судлал. XXIII боть (328). УБ.,2004. 159-173-рт
 28. Хэлбэр ба утгын хөрвөл. Монгол судлал. МУИС, МХСС. XXIV боть. УБ.,2005. 5-19-рт
 29. “Па ха са та…” гэсэн хураангуй үе-утгалбарыг төлөөний үгийн хийсвэрлэх чанар гэрчлэх нь. МУИС.Монгол судлал. XXI (220) боть. УБ.,2003. 10-15-рт
 30. Монгол бичгийн “шүд, шилбэ, гэдэс” гурван учир. МУИС. МХСС. XXII боть (227). УБ.,2004. 1-4-рт.
 31. Монгол хэлний “ya…” үе-утгалбарын тухай. Монгол хэл шинжлэл VIII боть (XXX) УБ.,2005.
 32. Нэг хоршоо үг, түүний хувилбар, гарлын тухай. МУИС.,МХСС.ЭШБ. XXV (248) боть. УБ.,2005. 21-24-рт
 33. “-si” буюу “-si” дагаврын гарал ба утга. МУИС.МХСС.XXVI боть. УБ.,2006. 19-21-рт
 34. Дүрслэх үг биеэ даасан ай болох нь. –МУИС., ЭШБ. (Монгол судлал). 2007. Боть XXVII (285). УБ.,2007. 23-42-р т.
 35. Монгол хэлний тйин ялгалыг хэлбэр утга ба зогсонги хөдлөнги талаас үзэх нь. . –МУИС., ЭШБ. (Монгол судлал). 2008. Боть XXVIII (294). УБ.,2008. 8-25-р т.
 36. Монгол хэлний “qasi-, basi-, masi-, asi, esi, ősi, isi-“ çýрэг хоршмол үе-утгалбараас үүссэн үгс. . –МУИС., ЭШБ. (Монгол судлал). 2008. Боть XXIX (300). УБ.,2008. 25-35-р т.
 37. “сила-, шала-” хэмээх үгнээс “-или, -ала” хэмээх үг үүссэн нь. МУБИС.,УБ.,2007. “Монгол судлалын чуулган”, No4 (39). УБ.,2007. 40-48-р т.
 38. “uquriqu, čuquri”-aac “quča uquna” хүртэл. ШУА, ХЗХ, Монголын алтай судлаачдын холбоо. Altaica IV. 2007. УБ.,2007.
 39. Үгийн эхний гийгүүлэгч гээгдэхийг хоршоо үгийн гэрчээр батлах нь.”Гурван-Эрдэнэ” дээд сургуулийн сургалт-эрдэм шинжилгээний бичиг. V боть. УБ.,2007.
 40. Монгол хэлний тийн ялгалыг хэлбэр утга ба зогсонги хөдлөнги талаас үзэх нь. // Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, 2008. Боть XXVIII (294). УБ., 2008 8-25 т.
 41. Монгол хэлний “qasi-, basi-, masi-, asi, esi, ősi, isi-“ çýрэг хоршмол үе-утгалбараас үүссэн үгс. . // Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, 2008. Боть XXIX (300). УБ., 2008 25-35-р т.
 42. Монгол хэлний ойролцоо үгийг мэдэгдэхүүн ба мэдэхүүн, хэлэгдэхүүн ба хэлэхүүний талаас үзэх нь. –МУИС., ЭШБ. (Монгол судлал). 2010-2012. Боть XXXI (328).-ХХХII. УБ., 2010. 6- 34 т. Уб., 2011. 14-27 т. Уб., 2012. 13-37 т.
 43. ba~ma-si-, qa~ γa-si, si-ba-~ma-, si- qa~γa” гэсэн хоршмол үе-утгалбараас үүссэн үгсийн тухай. Монгол судлал, XXXII (340) УБ., 2010 1-14 т.
 44. Нэгэн баймжит бүтээврийн тухай. Антоон Мостаэрт төв. ”Оюуны хэлхээ” сэтгүүл / УБ.,2010 5 т.
 45. kű/ i-, ű/ i- гэсэн хоёр үг нэг гаралтай болох нь. Монгол судлал, XXXIV (360) УБ., 2011 9-12 т.
 46. “Бурхан халдун” гэдэг үгийн гарал бүтцийн онцлог. МУБИС.,МСС. /Монгол судлалын чуулган №11(46)/ УБ.,2011 13 т
 47. “činar, űnűr tanur, činaasi, tani-, abiyā” зэрэг үгсийн гарал нэг болох нь. “Гурван эрдэнэДС”.Сургалт-эрдэм шинжилгээний бичиг. №6. УБ.,2011. УБ.,2011 8 т
 48. “Ki-, Kin” дагаврын гарал утга. Антоон Мостаэрт ба монгол судлал. УБ.,2011.28 УБ.,2011 28 т.
 49. Монгол хэлний ”хэл, хэлэн” хэмээх үгийн гарал утга Халимагийн Элст хот.,2012 11 т
 50. “iru-a” хэмээх үгийн гарал. Монгол судлал, XXXV (367) УБ., 2012 52 т.
 51. “űnege (үнэг), űsűn (үс)” хэмээх үгийн гарал УБ., 2013 28 т.
 52. Монгол хэлний “-мж” дагаврын утга. Altaica, X боть УБ., 2014 21 т.

ХЯНАН ТОХИОЛДУУЛСАН БҮТЭЭЛ

 1. Э.Равдан. Хэлшинжлэлийн түүхийн товчоон УБ.,2002. 305 т.
 2. Э.Равдан. Хэлшинжлэлийн түүхийн товчоон. II дахь хэвлэл. УБ.,2005. 245 т.
 3. Э.Равдан. Орчин цагийн хэл шинжлэлийн түүхийн үүд УБ.,2006. 193 т.
 4. Л.Болд. Монгол хэлний зөв бичих зүйн толь. УБ.,2003. 594 т.
 5. Ө.Цэндсүрэн, Б.Цасанчимэг, С.Амаржаргал, Д.Алтанцог, Д.Батсүрэн Монгол хэл-8. УБ., 2007. 200 т.
 6. Ш.Оюунцэцэг, Б.Чимгээ, Л.Олзвой Монгол хэл-5. 2007. 148 т. УБ.,2007. 148 т.
 7. Д.Бадамдорж, Ц. Оюун Монгол хэл-11. Уб., 2006. УБ., 2006. 212 т.
 8. Ч.Жачин, Янсүрэн Монгол хэл-1. Уб., 2006. УБ., 2006.
 9. Ц.Оюун Монгол хэл-11 (Багшийн ном). Уб., 2006. УБ., 2006. 115 т
 10. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь. 1-5 боть. Уб., 2008. (шүүмж бичсэн) УБ., 2008
 11. Б.Идэрбаяр Монгол хэлний төсөөт үг. Уб., 2005. 87 т. УБ., 2005. 87 т.
 12. Б.Чимгээ, Д.Оюун, Д.Алтанцог Монгол хэлний гарын авлага. Уб., 2008. УБ., 2008. 127 т.
 13. Хэл шинжлэлийн судалгааны арга зүй. УБ.,2011. УБ.,2011 219 т. Н.Нансалмаа
 14. Б.Нямжав. Би би Си-ийн мэдээг уншаад сонсоцгоое. УБ.,2011 124 т. Б.Нямжав
 15. Монгол хэлний ойролцоо зэргэд. Уб., 2012 184 т. Б.Мөнгөнцэцэг
 16. Б.Нямжав. Би би Си-ийн мэдээг уншаад сонсоцгоое. УБ.,2013 120 т. Б.Нямжав
 17. Танихуйн хэлшинжлэл Уб., 2014 276 т. Н.Нансалмаа, С.Долгор.
 18. Эх хэлний шалгалтын жишиг даалгавар Уб., 2014 132т. Б.Мөнгөнцэцэг нар

ХУРАЛД ТАВЬСАН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

 1. Монгол хэлний сул баймжит бүтээвэр түүний ангилал, Монгол хятад хэлний судалгаа хийгээд заан сургалтын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал. Бээжин. 2005. VIII сар.
 2. Өгүүлбэрийн гүн бүтцийн гурван махбодийн тухай. Дундад улсын монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал. Хөх хот. 2005. III сар.
 3. Монгол хэлний захын гишүүнийг ангилах нь. – “Монгол судлал” (Mongolian studies), The Korean Association for Mongolian Studies No18, 2005, 43-69-р т. Сөүл 2005 43-69-р т.
 4. Өгүүлбэрийг өгүүлбэрээр товчлох нь. –“Монгол судлал”(Mongolian studies), The Korean Association for Mongolian Studies No19, 2005, 1-15-р т Сөүл 2005 1-15-р т
 5. “Бурхан халдун” гэдэг үгийн гарал бүтцийн онцлог. “МНТ” судлалд зориулсан ЭШХурал. УБ.,2010. УБ.,2010
 6. Эртний монгол хэлний үгийн бүтэц. /Олон улсын монголч эрдэмтдийн Х хурал/. УБ.,2011.8-р сар. УБ.,2011 26 т
 7. Монгол хэлний үгийн гарлын толь зохиох аргазүй / “Монгол хэлний толь бичиг судлал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал/ УБ., 2012
 8. Монгол хэлний сурах бичигт хэрэглэсэн зарим шинэ нэр томьёоны учир /МУ-ын Төрийн хэлний зөвлөл, Боловсролын хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал/ УБ., 2013 

УДИРДАЖ ХАМГААЛУУЛСАН БҮТЭЭЛ, ШҮҮМЖ

 1. Д.Бадамдорж. Монгол хэлний утга зүйн шаталсан тогтолцоо./Хэл шинжлэлийн ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл././Албан ёсны зөвлөгч/. УБ.,2002.
 2. Г.Даваажав Заимствованные из европейских языков слова в монгольском языке и их специфика (Хэл бичгийн доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл). Албан ёсны шүүмжлэгч УБ.2002.
 3. З.Ганболд Орчин цагийн монгол хэлний тодотгол гишүүний утга найруулгын онцлог УБ.,2004.
 4. С.Долгор Монгол япон хэлний авиа дуурайх үгийн харьцуулсан судалгаа УБ.,2005.
 5. Д.Батцогт Ш.Лувсанвандангийн авиа авиалбар зүйн судалгааны чиг хандлага УБ.,2006.
 6. Т.Саранчимэг Монгол хэлний гийгүүлэгч авиан тогтолцоо ба хувьсал УБ.,2007.
 7. Г.Цэрэнчимэд Монгол хэлний эхийн найруулга дахь эсрэгцэл түүний онцлог УБ.,2008.
 8. Б.Мөнгөнцэцэг. Монгол хэлний ойролцоо зэргэд түүний утгын ангилал /Албан ёсны удирдагч/ УБ., 2012
 9. Ц.Онон Монгол Япон хүний сэтгэлгээний нийтлэг ба өвөрмөц онцлогийг хэлний илэрхийллээр шинжлэх нь -Гэр бүлийн хамаат үг хэллэгийн жишээгээр- УБ., 2013
 10. Д.Эрдэнэсан. Монгол хэлний эхийн мэдээллийн бүтэц, дэвсвэр онцолбор мэдээлэл илрэх арга УБ., 2013
 11. Ч.Бямбаханд. Монгол хэлний орон цагийн харьцааны нэрийн утга, бүтцийн онцлог /Албан ёсны удирдагч/ УБ., 2013

[/read]