Ч.Бямбаханд

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Чулуундорж

Нэр: Бямбаханд

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: byambakhand@num.edu.mn

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ        

 • 1994-1998  МУИС-ийн Монгол Судлалын Сургууль, Монгол хэл, уран зохиолын багш, судлаач
 • 1998-1999 МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургууль, Хэл бичгийн ухааны магистр
 • 2001- 2004   ХУИС-ийн Олон Улс судлалын сургууль, Герман хэлний орчуулагч
 • 2013 МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургууль, Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Хэл шинжлэл
 • Орчин цагийн монгол хэл  
 • Монгол хэлний дидактик                           

АЛБАН ТУШААЛ

МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ, дэд профессор

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

 1. (2001) The European Language Certificate, Goethe Institut, Certificate, №61024010100563402
 2. (2010) БСШУЯ, МУИС-ийн НШУС-ийн “Их дээд сургуулийн сэтгэл судлал, сургах зүйн онол, арга зүйн курс” сертификат №209120
 3. (2013) БШУЯ, Цахим сургалтын үндэсний төвийн “Сургалтын цахим материал боловсруулах арга зүй” 2 кредитийн сургалтын хөтөлбөрийн сертификат /сургалтын модулийн код: KT030002111/ 2013 он
 4. (2010) Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Жайка”-гийн сайн дурынхны семинарын сертификат /2010.03.07-2010.03.12/
 5. (2011) Seoul Global Center, Korean language course, Certificate of      Completion  /2011.03.07-2011.05.30/, Seongbuk Global Center, Korean Language Course-Intermediate I, /2011.10.04-2011.12.29/
 6. (2013) БШУЯ, Цахим сургалтын үндэсний төвийн “Сургалтын цахим материал боловсруулах арга зүй” 2 кредитийн сургалтын хөтөлбөрийн сертификат, /сургалтын модулийн код: KT030002111/
 7. (2014) The City University of New York, Queens College, The English Language Institute, Certificate of Completion in EFL Professional Development Workshop June 2-12, 2014

Бүтээлийн жагсаалт үзэх