Г.Гантогтох

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Гончиг

Нэр: Гантогтох

Эрдмийн зэрэг: Шинжлэх ухааны доктор

И-мэйл: gantogtokh.gonchig@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он: 1971 УБДС – Монгол хэл, уран зохиолын салбар

Судалгааны чиглэл: Нутгийн аялгуу судлал

Албан тушаал: ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д зөвлөх багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ном, сурах бичиг

 1. “БНМАУ-ын нутгийн аялгууны толь бичиг”, “Буриад аялгуу”. УБ.,1988. Сөүл.1993 х.1629-2503.
 2. “Монгол үсгийн зурлагыг салгасан бичиг”. Тайвань 1992. 1 дэвтэр.
 3. Буриад аялгууны үгийн сангийн бүрэлдэхүүний онцлог. УБ.,1993. х.152.
 4. “Монгол үсгийн зурлагыг салгасан бичиг”. II дэвтэр. УБ., 1995. х.112.
 5. Монгол бичиг IV ангийн сурах бичиг. УБ.,1999. х.112.
 6. Монгол хэлний нутгийн аялгуу. УБ.,2002.х.182.
 7. Бөө мөргөлийг сэнхрүүлэн бадруулахын учир. УБ.,2004.х.110.
 8. Дашбалбар Дашибалбарайхин УБ.2005. х.220.
 9. Монгол зан үйлийн аман яруу найргийн уламжлал. УБ.2007. х.240.
 10. Айдурай мэргэн. /Буриад морин үлгэрийн буриад монгол эх, хөрвүүлэг. Вагиндрын үсгийн эх, үгийн сан-хэл зүйн толь. Орос орчуулга./. УБ.2009. х.260.
 11. Хараасгай мэргэн/Буриад морин үлгэрийн буриад монгол эх, хөрвүүлэг. Вагиндрын үсгийн эх, үгийн сан-хэл зүйн толь. Англи орчуулга, “В” хувилбар, “В” хувилбарын орос орчуулга/. УБ.2010. х.5-254.
 12. Буриад аялгууны толь. УБ.2011. 720 х.
 13. Хэедээр мэргэн /Буриад морин үлгэрийн буриад монгол эх, хөрвүүлэг, Үгийн сан-хэлзүйн толь, орос орчуулга. УБ.2014. х.250.

Хамтын бүтээл ном сурах бичиг

 1. “Монгол хэлнүүдийн харшуулсан хэл зүй”. УБ.,1987.
 2. “Орчин цагийн монгол хэлний үг зүйн байгуулал”. /Тэргүүн дэвтэр/. УБ.,1987.х.130-139.
 3. БНМАУ-ын нутгийн аялгууны толь. Халх аялгуу. УБ.1988. 381-718 х.
 4. “Монгол улсын угсаатны зүй”. 3 боть. УБ.,1996. Бөө мөргөл. х.78-85.
 5. “Монгол бичгийн хадмал толь”. Токио 1992. х.553.
 6. Монгол хэлний сурах бичиг авиа зүй. УБ.,1998.х.34-53.
 7. Монголын нэвтэрхий толь.УБ.,2001.
 8. Монгол орос дэлгэрэнгүй их толь. 4 боть. Москва 2001 он.
 9. Төв Азийн нүүдэлчдийн бичиг үсгийн товчоон УБ.,2001.х.263-286, 307-328.
 10. Шинээс эмхлэн орчуулсан тууль Жангар. /Буриад монгол Жангарын хувилбар/. Үрүмчи. 2005. 53-114.
 11. Арван гурван ноёдын дуун (Буриад ардын аман зохиолын цоморлиг) 2007.х.616.
 12. Монгол ёс заншил, зан үйлийн товчоон. /III бүлэг. Ураг төрөл, хуримын зан үйл. 117-194. VI бүлэг. Монголчуудын уламжлалт шүтлэг мөргөлийн зан үйл.519-586./. УБ. 2009.
 13. Монгол баатарлаг туулийн чуулган. Үндэсний хэвлэлийн хороо. Бээжин. 201 4-р боть. /Буриад ардын туульс./ х. 663-1392.
 14. Ордос аман зохиолын цоморлиг (А.Мостаэрт(C.I.C.M)-ын цуглуулж, удиртгал, үг зүйн тэмдэглэл, тайлбар, толийн хамт 1937 онд хэвлүүлсэн уг бүтээлийг монгол хэлээр орчуулж, кирил үсгээр хөрвүүлж, тайлбар хийж, үгсийн жагсаалт үйлдэв). УБ.2010. 1:14-29; х.41-84.
 15. Монгол ардын явган үлгэрийн хэв шинжийн судалгаа. Монгол БНХАУ, ОХУ, Япон,Солонгос.
 16. Монгол нүүдэлчдийн тайлбар толь. Монгол гэр. х.8-251. УБ.2014.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. “Халх аялгууны хамжин шүргэх гийгүүлэгчийн сэлгээ”. Хэл зохиол т.13 д.12. УБ.,1978 х.98-101.
 2. “Монгол галиг үсгийн зарчмыг тогтоосон нэгэн зохиолын тухай”. Хэл зохиол т.14 д. 14. УБ.,1978. х.79-89.
 3. “Монгол хэлнүүдийн хамжин шүргэх гийгүүлэгчийн сэлгэх тохирох боломж”. Хэл зохиол. т.15. УБ.,1979. х.115-132.
 4. “Монгол хэлзүйн уламжлалт нэр томьёо”. /нэр томьёоны судлалын асуудлууд/ УБ.,1981.
 5. “Хэлний зүйн нэгэн бичигт хийсэн судалгаа”. /Хэл зохиол т 17. УБ.,1986. 88-94./
 6. “Зүрхэн тольт хэмээх хэлзүйн бичиг”. Хэл зохиол т. XXI. УБ., 1987. х 14-20.
 7. “Зарим үгийн хэлбэрийг сэргээх гэсэн оролдлого”. Хэл зохиол т.22 д 6. УБ.,1988. х.49-58.
 8. “Нутгийн аялгууны  үгсээр  утга зохиолын хэлний үгсийн сан баяжих нь”. Хэл зохиол. т.23. УБ.,1988.х3-7.
 9. “Галсанжамцын хоёр зохиолын талаарх товч тэмдэглэл”. Хэл зохиол т.24. УБ.,1988.
 10. Роль бурятская диалектных лексико-грамматических единиц и форм в исследовании некоторых   слов    и   выражений   “Сокровенного сказания” /К изучению бурятского языка Улан-Үдэ. 1989. х. 116-125/.
 11. “Буриад аялгууны үгийн сан дахь загас агнуурын холбоотой үгс”. /Монгол хэл бичиг. ¹ 5/. х.14-20.
 12. “Монгол хэл зүйн зарим уламжлалт нэр томьёоноос”./Монгол хэл бичиг. Хөх хот. 1989. ¹ /139/ .34-38.
 13. “Монголын нууц товчооны зарим үг хэллэгийг нутгийн аялгуунаас сурвалжилсан нь”. /Mongolica 1(22) .УБ.,1990.х.192-200/.
 14. Монгол хэлнүүдийн хамжин шүргэх гийгүүлэгчийн сэлгээ хийгээд тохиролцоо. /ӨМИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл ¹ 1. Хөх хот.1990. х.35-48./.
 15. Монгол бичгийн хэл хийгээд буриад аялгуу /Монгол хэл, утга зохиол/. Хөх хот.1990.¹ (107) х.72-79.
 16. Вагиндрын үсэг хийгээд тод үсгийн дүнцүүлэл /хэл ба орчуулга/ Үрэмчи 1991. ¹ 3(23). х.27-83.
 17. Монгол бичгийн хэл хийгээд буриад аялгууны зарим үг бүтээх дагаврыг харьцуулах нь. /Монгол хэл бичиг/. Хөх хот. 1994. ¹ 3(192). х.45-50.
 18. Rituel de consecration du belier a Ciel- Rouge-de-Vengeance/Variations chamaniques. Cahier 25. Paris. 1994. J.99-129.
 19. Монголын нууц товчоонд гардаг бөө мөргөлийн гурван нэр томьёо. /Mongolian studies ¹ 2.Сөүл 1994. р.144-152./.
 20. Эг-Үүрийн буриад аман аялгууны үгийн сангийн онцлог //МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №3(109). УБ.1994.
 21. Бөө мөргөлийн үгийн сан. МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 4.(110). УБ.,1995.х.57-61.
 22. Монгол бичгийн хэл хийгээд монгол дахь буриад аялгуу /Исследования по истории монгольских языков Улан-Үдэ 1995. стр.158-170/.
 23. Хятад хэлнээс монголжиж буриад аялгуунд орсон үгс /Историко сравнительное изучение монгольских языков. Улан-Үдэ.1995. стр.109-119/.
 24. Дэрвэлгэ хэмээх сүлд модон тахилга /Центрально Азиатский шаманизм/. Улан-Үдэ.1996.стр.79-81.
 25. Бөө мөргөлийн ухияалын дуудлагын үг хэллэг. /МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг ¹ 7(117). УБ.,1996.х.162-170/.
 26. Тайлгын хонь зүхэх бөө мөргөлийн үг хэллэг. /МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 8(116). УБ.,1997. х.37-44./.
 27. Дэрвэлгэ модны үг хэллэг./МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 9.126. УБ.,1997.х.45-55/.
 28. Хясан тэнгэрт манхан улаан хуц тавих бөө мөргөлийн үг хэллэг. /МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 10(122). УБ.,199 х.27-47./
 29. Дундад үеийн монгол хэлний толь, бичгүүдэд тэмдэглэсэн зарим үгсийг буриад аялгуунаас хайсан нь. /Алтан аргамжаа.МУИС.ОУХДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 1. 199 х.47-51./.
 30. Арын арван гурван ноёдын дуудлагын үг хэллэг./МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 12(135). УБ.,1998. х.150-160./
 31. “Нөхөр шорлогодоо” хэмээх бөө мөргөлийн үг хэллэг./МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 13(139). УБ.,1998. х.139-141/.
 32. Бөөгийн шахангийн үг хэллэг/МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 14(151). УБ.,1999. х.162-169/.
 33. Соёмбо үсэг /МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 15(153). УБ.,1999.х.231-242/.
 34. Сэлэнгийн буриад аман аялгууны үгийн сангийн онцлог. /ӨМИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 2. 1999. х.72-76./.
 35. Заяачийн үг хэллэг./МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 16(160). УБ.,2000. х.183-195./. (299-324; 149-165).
 36. Мэнд хүндийн зан үйл хийгээд үг хэллэг. /Монгол хэл утга зохиол 30-р боть. Хөх хот 2002. ¹ 180. х.59-64/.
 37. Монгол мэндчилгээний үг хэллэг /Угсаатан судлал т.XIV. F.10. УБ.,2002. х.109-117./
 38. Ан агнуурын зан үйл хийгээд аман яруу найраг/Аман зохиол судлал т.XXIV,F.15. УБ.2002.х.142-154/.
 39. Монгол найр наадмын уламжлал Чой.Лувсанжавын нэрэмжит ХИДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ.2003. ¹ 1. 55-74.
 40. Газар тариалангийн зан үйл, яруу найраг. ХИДС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ.2003. ¹2. х.58-66.
 41. Тогтох төр вангийн оюун билгийн соёрхол хэмээх хэлзүйн бичиг // Тэнгэр ухаан буюу То вангийн сургаал ном №18. УБ.2003. х.53-55.
 42. Darxan tenger in vokaciojanak kifejezesei Helyszellemek kultusza Mongoliaban Budapest. 2004. 93-102.
 43. Монголын нууц товчооны тэргүүн зүйлд бөө мөргөлийн зан үйл туссан нь. Антоон Мостаэрт төвийн “Оюуны хэлхээ” эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ.2005.¹1. х.12-28.
 44. Нүүдэл суудлын зан үйл аман яруу найраг. “Үндэсний монгол судлал”. УБ.2005. х.78-81.
 45. Библи судрын хэл найруулга Антоон Мостаэрт төвийн “Оюуны хэлхээ” эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ.2006. ¹ 2.
 46. Буриад туульс дахь зан үйлийн уламжлал. “Буриад судлал”. УБ.2008. х.33-36.
 47. Монгол бүсгүйчүүдийн аж төрөх зан үйлийн уламжлал. /Оюуны хэлхээ. Антоон Мостаэрт монгол судлалын төв. УБ. 2009, I (03). 14. 147-153./
 48. Вагиндрын үсгийн авиалбарын тогтолцоо. /Оюуны хэлхээ. Антоон Мостаэрт монгол судлалын төв. УБ. 2010, I (06). 16. 174-204./
 49. Монгол нэр томъёо судлалын зарим асуудал. // Нэр томъёо судлал. №12-13. УБ.2011. х 5-8.
 50. Антоон Мостаэрт ба монгол хэлний нутгийн аялгуу судлал. // Нэрт монголч эрдэмтэн католик шашны санваартан Антоон Мостаэрт. УБ. 2011. х 102-104. // Антоон Мостаэрт ба монгол судлал. УБ.2011. х.110-112.
 51. Баргын аман аялгууны үгийн сангийн бүрэлдэхүүний онцлог. Барга судлал. УБ.2011.
 52. Онгод цалигийн үг хэллэг// МУИС.МХСС. Монгол судлал. ЭШБ ХХХV(367). УБ.2012. х.153-168.
 53. Вагиндра хийгээд монгол бичгийн холбоцууд. МУИС.МХСС. Монгол судлал. ЭШБ УБ.2014. х.9-23.
 54. Буриад аман зохиол вагиндра үсгээр// Аман зохиол судлал. Т.ХХХF.5. х.60-79. УБ.2014.
 55. Вагиндра үсгийн цагаан толгойн дэс // Оюуны хэлхээ. ЭШБ. УБ.2014. Боть 1 (11). 19. х.132-143.
 56. Монгол улс дахь, буриад хэл-аялгууны хэрэглээ, хандлага // Буриад судлал. УБ.2014. №4 (004). х.13-20.

Эрдэм шинжилгээний их, бага хурал, симпозиумд тавьсан илтгэл:

 1. Халхын аялгууны хамжин шүргэх гийгүүлэгчийн сэлгэлт. /ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн 1971-1975 оны Эрдэм шинжилгээний тайлан бага хуралд тавьсан илтгэл. 1975-9-3. ШУА.410/.
 2. “Шинэ хөдөө” сонины хэл найруулгын шүүмж./Орчин цагийн монгол хэлний найруулга зүйн асуудал тайлан бага хуралд тавьсан илтгэл шүүмж.1977-10-14. ШУА.410/.
 3. “Тодорхой толь” хэмээх хэлзүйн бичигт монгол хэлний нөхцөлийг авч үзсэн нь. /Акад. Ш.Лувсанвандангийн 70 насны ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1980-1-18. ШУА-106/.
 4. Монгол хэлзүйн уламжлалт нэр томьёо. /ШУА-ийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн YI таван жилийн тайлан бага хуралд тавьсан илтгэл. 1980-10-20.ШУА.410/.
 5. Из опыта исследования лексикологии бурятского диалекта /научная конференция преподователей. Мон.Гос.Ун.1983-4-20.МУИС.420./
 6. Буриад аялгууны зарим үгийг монгол бичгийн дурсгалуудтай харьцуулах нь./Б.Я.Владимирцовын мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1984-11-1. ШУА.106./
 7. Монгол хэлний судлалд компьютер хэрэглэх урьдчилсан боломж /МАХН-ын XIX их хурал, хэл зохиол, урлаг судлалын зорилт. Эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл. 1987.4.8.ШУА.410/.
 8. Монгол бичиг компьютер /ОУМЭ-ийн V их хуралд тавьсан илтгэл. 1988.ҮЭТЗО.II секц/.
 9. Монгол хэлний балархай эгшиг. /Акад.Ш.Лувсанвандангийн 80 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл.1990.1.20.МУИС.320/.
 10. Акад.Б.Ринчен багшийн сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа. /Ленин “Санкт Петербург” хурлын танхимд. 1995-12-22/.
 11. Дэрвэлгэ хэмээх сүлд модон тахилга. /Международного научного симпозиума 20-26 Июня. Улан-Үдэ. Оз.Байкал. 1996.6.24. стр.79-81/.
 12. Бум Эрдэнэ туульд гардаг шорлого гэдэг үгийн тухай. /Төв Азийн тууль. Олон улсын симпозиум. 1997-8-9./Чингис буудалд/. х.280-283.
 13. Авгалдайн дуудлагын үг хэллэг. ОУМЭ-ийн VII их хуралд тавьсан илтгэл. 1997-8-12./Чингис хаан зочид буудалд/.
 14. Монголын бөө мөргөл,/Францын Нансы хотод болсон Олон улсын урлаг соёлын наадмын бага хурал. 1998-5-4/.
 15. Монголын бичиг соёлын уламжлал. /Францын Тионёвиль хотод болсон урлаг соёлын наадмын бага хурал. 1998-5-6/.
 16. Монгол хэл аялгуунуудын харьцуулал /ӨМИС-ийн 3-р удааны монгол судлалын Олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хуралд тавьсан илтгэл. Хөх хот. 1998-8-18./.
 17. Хошоонгины үг хэллэг. /Олон улсын бөө судлалын V их хуралд тавьсан илтгэл. МУИС-420.1999-8-10/.
 18. Монгол найр наадмын уламжлал. Сөүл 2000-5-6.
 19. Жангарын туулийн буриад хувилбар. / Олон  улсын  Жангар  судлалын Эрдэм шинжилгээний ярилцах хуралдаанд тавьсан илтгэл. БНХАУ. Үрүмчи 2000-8-6/.
 20. Вагиндра хэмээх буриад монгол бичиг. /Алтаргана-2000. Буриад монгол түмний угсаа гарвалын асуудлууд Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл. Хүүхдийн урлан бүтээх ордон. УБ.,2000-5-10 /.
 21. Монгол мэндчилгээний үг хэллэг. /МУИС.МСС-ийн Монгол судлалын асуудлууд хэмээх намрын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. 2001-10-22. МУИС.320/.
 22. Монгол солонгосын уламжлалт “хүргэн тавих” зан үйлийн ул мөр /Монгол солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээний III хурал.2002-6-8./.
 23. Бөө мөргөлийг сэнхрүүлэн бадруулахын учир /Монголын бөөгийн “Тэнгэрийн сүлдэр”  холбооны анхдугаар их хуралд тавьсан илтгэл. 2003-10-12./.
 24. Аноон Мостаэрт хийгээд нутгийн аялгууны судлал/Антоон Мостаэрт төвийн нээлтийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл. 2004.8-12./.
 25. Монголын нууц товчоонд бөө мөргөлийн зан үйл туссан нь. /ӨМИС-ийн 4-р удааны монгол судлалын Олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хуралд тавьсан илтгэл. 2004-8-18./.
 26. “Нүүдэл суудлын зан үйл” ӨМИС-ийн монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл. 2005.08.24. Хөх хот.// Дундад улсын монгол судлалын Олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлын өгүүллийн товч.
 27. “Цай барих зан үйл, үг хэллэг” Бээжин. Төвийн Социалист Дээд сургуулийн Цүй Юань танхимд 2005.08.27.
 28. “Ухияалын зан үйл” 2006.02.18. ОХУ Түнхэний район Кырен хот. Ruuts-Kopни олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл.
 29. “”Зам” романы жолооч нарын дүр залгамж холбооны асуудал” Н.Банзрагчийн 80 насны ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл. УБ.2006.11.25. Үндэсний номын санд.
 30. “Библи судрын үг хэллэг найруулга” УБ.2006.8.12. Антоон Мостаэрт төв. Олон улсын эрдэмтдийн 2-р бага хуралд тавьсан илтгэл.
 31. “Юань улсын судар (Ч.Дандаагийн орчуулга) ба хятад эх “Yuanshi”-ийн харьцуулсан судалгаа” ГХСС-ийн захирал Д.Нарантай хамт. 2006.12.15. Төрийн ордон “А” танхимд.
 32. “Юань улсын судар”-ыг орчин үеийн монгол хэлээр буулгахад юу анхаарах вэ? “Юань улсын судар”-ын судалгаа сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2007.03.09. МУИС.II-448. // Юань улсын судрын судалгаа. ЭШХ-ын товхимол. УБ.,2007. Х.9-17.
 33. Г.Гантогтох, Д.Наран “Юань улсын судар” (Дандаагийн монгол орчуулга) ба “Юаньши” хятад эх дэх хүний болон газрын нэрийн тухай. МУИС-ийн Гадаад Хэл Соёлын сургууль. ЭШБ. ¹ 283 (11). Гадаад хэл, соёл судлал. (Проф. Чой.Лувсанжавын уншлага-олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд). УБ.2007. х.29-34.
 34. Монгол бүсгүйчүүдийн зан үйлийн уламжлал. УБ.2008.08.15.Петр, Полын Гэгээнтнүүдийн Катедралын хурлын их танхимд.
 35. Бэлзэгийн дууны онцлог. Хөвсгөл. Мөрөн. 2008.04.11.
 36. “Монгол Улсын буриад хэл аялгуу”. “Орчин үе ба буриад судлал” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага. УБ.,2008.10.22.
 37. 37. Бурхан багшийн hургаал буряад вагиндра үзэгээр// “Дэлхийн буддын соёлын өв ба орчин үе” сэдэвт олон улсын 3-р бага хуралд тавьсан илтгэл Чита хот (ОХУ) Забайгалын багшийн их сургууль 2010.11-3. Материалын III международного Симпозиума 3-5 ноября 2010. С.47-51.
 38. Онгод цалгийн үг хэллэг. / А.Мостаэртын мэндэлсний 130 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл/. Уб.2011.08.16. /Антоон Мостаэрт монгол судлалын төв/.
 39. Баргын аман аялгууны үгийн сангийн бүрэлдэхүүний онцлог. Барга судлалын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ.2011.8 сарын 26.
 40. 40. Вагандра үсгийн эвхмэл тигийн зохиомж // “Буриадын Алтаргана наадам, түүний түүх, үр нөлөө” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл. УБ.2014.07.14.
 41. Literate culture of Mongols Gantogtokh Gonchig Trinity College, Centre for Asian Studies, Ireland. 2014.09.15.
 42. Монголын уламжлалт хэлзүйн бичигт О.Жамъян гүнгийн оруулсан хувь нэмэр // О.Жамъян гүнгийн 150 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.2014.11.25.
 43. Сурталчилгааны нийтлэл өгүүлэл
 44. Нэгэн туулийн хэл найруулгын талаар хийсэн ажиглалт “Улаанбаатарын мэдээ”. 1976.09.25. №154(3692).
 45. “Нутгийн аялгууны онцлогийг харгалзах нь” /Сурган хүмүүжүүлэгч ¹ 5./.УБ., 1977.
 46. “Мэргэн харваачийн хөшөөний бичээс”. Соёл ¹ 4. УБ.,1979.
 47. “Гүег хааны тамгын бичээс”. Соёл ¹ 5. УБ.,1980.
 48. “Балжин хатны домог”. /Монголын эмэгтэйчүүд ¹ 4. УБ.,1982/.х.24.
 49. “Бүсгүй хүний 15 эрдэм”. Монголын эмэгтэйчүүд. ¹ 2. УБ.,1984.х.23-24.
 50. Монгол бичиг юүгээн сэнхрүүлэн бадруулахын учир “Ил товчоо” 1992.IV.10-20 №11(44)
 51. Олон бичиг соёлтой байлаа гээд монгол хүн мохохгүй // Монгол хэл соёл 2010/09 (№1) Монгол хэлбичгийн багш нарын үндэсний холбоо.
 52. Эцэг эхээ шүтэх ухаан буюу бөө мөргөл // өдрийн шуудан (сонин) 2011-01-04. №002(386) 12-р нүүр.
 53. Баруун долоон буриадын утгалаач Л.Галбаабадраа оточ ламбугай // Буриад судлал. УБ.2014. №4 (004). х.170-179. (М.Одмандахын хамт бичив). 6. Шүүмж
 54. Баргын аялгууны судлалын хоёр номын шүүмж. /Монгол хэл бичиг. Хөх хот.1988 ¹ 7, ¹ 8. х.41-50. х.43-53/.
 55. “Ойрд аялгууны үг хэллэгийн материал” гэдэг номын тухай шүүмж. Монгол хэл бичиг. Хөх хот.1990.¹ 7. х.41-44.
 56. Хянан тохиолдуулсан ном зохиол.
 57. Ж.Нямбуу Монгол бичгийн үзүүлэн таниулах. УБ.,1990.х.32.
 58. Б.Ёндон Монгол бичгийн зөв бичгийн дүрэм ба өдөр тутмын ярианд өргөн хэрэглэх зарим үгсийн түүвэр эмхтгэл. УБ.,1992.х.144.
 59. Чой.Лувсанжав Монгол бичиг өөрөө сурах ном. Токио.1993.х.115.
 60. Л.Эрдэнэчимэг Буриад хуримын дуу бүжиг, зан үйл. УБ.1995.
 61. Ч.Чүлтэмсүрэн Аман зохиолын унших бичиг. УБ.,1996.х.182.
 62. Д.Бадамдорж Орчин цагийн монгол хэлний утга судлалын үндэс. УБ.,1997.х.214.
 63. Х.Лувсанбалдан Эрийн сайн Бум-Эрдэнэ. УБ.,1997.х.113.
 64. Идэрбаярын орчуулсан Хүслийн шаштир. УБ.,2001.х.110.
 65. Алтаргана 1996,1998,2000 оны буриад ардын дууны эмхтгэл.
 66. Бат.Идэрбаярын орчуулсан Хорин нэгэн дарь эхийн магтаалын тайлбар. УБ.,2002.х.98.
 67. Габи. Залбирлын ном. УБ.,2003.х.110.
 68. Солонгос-Монгол толь бичиг. УБ.,2003. х.1246.
 69. Нансалмаагийн орчуулсан Дэлхийг эзэгнэгч Чингис хаан. УБ.2004.х.320
 70. Б.Ширнэн Буриадын нүүдэл-хэл аялгууны учир. УБ.2005.
 71. Ариун номын үлгэрүүд. УБ.2006.
 72. Н.Доржготов. Гэгээрэлд итгэж сүсэглэдэг монгол уншлагууд. УБ.2007.
 73. Л.Хэрлэн Монгол хөөмэйн утга холбогдол. УБ.2010.
 74. Ё.Жанчив Вагиндра үсгийн дурсгалууд УБ.2010.
 75. Д.Баттогтох. Монгол гэрийн нэрийтгэл, утга соёлын тайллага. УБ.2011 он.
 76. Х.Нарс. Монгол зүү төөнө засал. УБ.2011 он.
 77. Эмхтгэж найруулсан ном зохиол
 78. Buryat shaman songs and rites /Уран зохиол судлал т.5(XXII) F.12.УБ.,1998. (Д.Кара, Ж.Цолоо нарын хамт).
 79. Дэлхийг эргэж бядсан домог сонирхлын бичиг төдий оршив.(Лавайн эгшиг-2001. УБ(Р.Бямбаагийн хамт)
 80. Найман түмэн настны наян тохой биетний үеийн Бухайрын хөвгүүн богд ноён Жангарын түүх /Тод үсгээр хэвлэлд бэлтгэж, товчлон найруулаад, хятад хэлээр орчуулган Жангарын эмхтгэлд нийтлүүлсэн Үрүмчи-2001 он/. Баримтат кино
 81. Монгол бичиг. УБ.,1990 он.
 82. Монголын бөө мөргөл. УБ.,1991 он.
 83. Хэцүү То Ван уран сайхны кино зохиол. 1992 он.
 84. Монголын радио, телевизийн фондод
 85. Буриад ардын дууны утга соёл. 1990 он.
 86. Буриад бөөгийн зан үйл. 1991 он.
 87. Занабазарын дөрвөлжин үсэг. 2014.

[/read]