Ж.Бат-Ирээдүй

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр:  ЖАНЦАНГИЙН

Нэр: БАТ-ИРЭЭДҮЙ

Эрдмийн зэрэг:  Хэлшинжлэлийн Ухааны Доктор (Sc.Dr)

И-мэйл:  info@batireedui.com, batireedui@num.edu.mn

Төгссөн сургууль, он: 1986 онд МУИС-ийн Хэлбичгийн Факультетийн Монгол хэл, уран зохиолын багш, судлаачийн анги төгссөн.  

Албан тушаал: ШУС-ХУС-МоХХШТ-д профессор

Хавсран хийдэг ажил: МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэнгийн Гүйцэтгэх Захирал, МУИС-ийн “МУИС ПРЕСС ХЭВЛЭЛИЙН ГАЗАР”-ын Гүйцэтгэх захирал

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ном,сурах бичиг, толь бичиг бусад /Books and Dictionaries:

 1. Монгол бичгийн товч толь” (Dictionary of Mongol Script)” with D.Baasanbat, (1993), Seoul, South Korea
 2. Mongolian Phrasebook” with A.J.Sanders, (1995), Hong Kong-Sydney, Lonely Planet, Australia
 3. Монгол хэлний сурах бичиг” (Mongolian language textbook)” co-author, (1998) Ulaanbaatar, Mongolia
 4. Монгол ёс заншлын их тайлбар толь” (Encyclopedia of Mongolian Customs and Tradition)” with Ch.Ariyasuren, 1st Edition, Monsudar, UB, (1999),
 5. Эртний монгол хэлний судлал (Ancient Mongolian Language)” with Ts. Shagdarsuren
 6. Төв азийн нүүдэлчдийн бичиг үсэг” with L.Bold, 1999
 7. Colloquial Mongolian” with A.J.Sanders, 1st edition, (1999), Routledge, London-New York
 8. Монгол ёс заншлын их тайлбар толь (Encyclopedia of Mongolian Costumes and Tradition)” 2nd Edition, Admon, (2001), UB, Mongolia
 9. Colloquial Mongolian” with A.J.Sanders, 2nd edition, (2003), Routledge, London-New York
 10. Mongolian Newspaper Cuttings, I”, (2003), National University press, Ulaanbaatar, Mongolia
 11. Mongolian Newspaper Cuttings II” (2004), Ulaanbaatar, Mongolia
 12. Зүйр үгийн зүйлээр хуваасан толь бичиг”, (2005), Mon-Education Press, Ulaanbaatar, Mongolia
 13. Монгол-Англи сурагчийн толь бичиг” with D.Baasanbat, (2005), Mon-Education Press, Ulaanbaatar, Mongolia
 14. Traveler’s language guide Mongolian” with B.Nomunzul, (2005, 2006, 2013), Mon-Education Press, Ulaanbaatar, Mongolia
 15. Монгол хэлний ойролцоо, эсрэг утга үг хэллэгийн толь бичиг””, (2006), Mon-Education Press, Ulaanbaatar, Mongolia
 16. Монгол-Англи, Англи-Монгол товчилсон үгийн толь бичиг” (Dictionary of Mongolian – English, English-Mongolian abbreviations and acronyms) with Alan Sanders, MEP,UB, (2006),
 17. Монгол хэлний үг утгын сан”, (2006) MEP,UB,
 18. Таны CV англи хэлээр” with B.Nomunzul, MEP,UB, (2006)
 19. Монгол хэлний хэлц үгийн утга, хэрэглээ” MEP,UB, (2007),
 20. Монгол хэлний хэлц үг, хэллэгийн утга, хэрэглээ” MEP,UB, (2007)
 21. Монгол-Англи хэлц үг, хэвшмэл хэллэгийн дүймэн” (2007) with B.Nomunzul, MEP,UB,
 22. Монгол хэлний хэвшмэл хэллэг дэх хэлц үгийн утга” (2007) MEP,UB,
 23. Монгол хэлний хоршоо үгийн товч толь бичиг” (2008) MEP,UB,
 24. Монгол хэлний үг, утгын сан II” (2008, 2010) 2nd edition, MEP,UB,
 25. Монгол-Англи сурагчийн толь бичиг” (2008) 3rd Edition with D.Baasanbat MEP,UB,
 26. CV хэрхэн бичих вэ?”  (2008, 2013) Second Edition, with B.Nomunzul, MEP,UB,
 27. Монгол хэлний хэлзүйн сан“,(2008) MEP,UB,
 28. Монгол хэлний хоршоо болон давтмал үг хэллэгийн сан” (2009) MEP,UB,
 29. Guide de Conversation Mongol-Francais” (2009, 2010) with B.Altangul, MEP,UB,
 30. Монгол хэлний ерөөл бэлгэ, хараал зүхэл үгийн сан” (2009), MEP,UB,
 31. Монгол хэлний хэлц үгийн сан” (2009), MEP,UB,
 32. Монгол хэлний сонсох дадлага” CD book I, II; (2009) with K.Okada, MEP,UB,
 33. Монгол газар, усны нэрийн сан” (2009), MEP,UB,
 34. Монгол хүний нэр, хоч нэрийн сан” (2009) MEP,UB,
 35. Монгол хэлний дагавар, нөхцөл, баймж үгийн сан” (2009), MEP,UB,
 36. Монгол ярианы дэвтэр, япон хэлтэнд“,(2010, 2013,) with Ts.Onon, MEP,UB,
 37. Ирээдүйн ертөнц“,(2010), MEP,UB,
 38. Монгол хэл, соёл” , (2010), N1, MEP,UBсэтгүүл
 39. Эвэртэй эмээ“,(2010) with B.Arigunzul, MEP,UB,
 40. Монгол хэлний тооны болон хэмт үгийн сан”, (2010)Уб.,
 41. Монгол ярианы сурах бичиг”, CD Book, (2011)MEP,UB, with K.Okada,
 42. Монгол хэлшинжлэлийн өгүүлэлзүй“,(2012) with B.Tuvshintogs, MEP,UB,
 43. Монгол ярианы дэвтэр, солонгос хэлтэнд”, (2012, 2013) with T.Otgontuul, MEP, UB,
 44. Монгол хэлний адилтгал үгийн сан”, (2012) with R.Altansaikhan, MEP, UB.,
 45. Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ”, (2013) NUMPress, ,
 46. Монгол хэлний давтмал үг хэллэгийн сан”, (2013) NUM Press,
 47. Монгол утга зохиол шинжлэлийн өгүүлэл зүй”, (2013) with R.Altansaikhan, NUM Press,
 48. Монгол хэлний ойролцоо, эсрэг үгийн толь бичиг”, NUM Press, Уб., 2014
 49. Монгол хэлний хэлц үгийн утга, хэрэглээ” 2 дах хэвлэл, NUM Press, Уб., 2014.
 50. Монгол хэлшинжлэлийн тайлбар толь бичиг” Хамтын, NUM Press, Уб., 2014.
 51. Монгол хэлний хэлц үгийн тайлбар толь бичиг”, NUM Press, Уб., 2014.

Хамгаалсан сэдэв/Thesis:

 1. “Meaning and Function of Mongolian Synonyms” D Thesis, Ulaanbaatar, 1998,
 2. “System of Mongolian Synonyms” Sc. Thesis, Moscow, 2004,

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/Journal articles:

 1. World Mongolists”, N 1-12, 1986-1988, Serial Papers, “Erdem” Newpaper of NUM
 2. Feature of the Extended sentences of Mongolian” with B.Purev-Ochir, 1996 UB,
 3. Modern Mongolian compound sentences” with B.Purev-Ochir, 1997, UB
 4. Mongolian Studies in Mongolia; Challenges and prospectus” NUM, SMS, WP 2002
 5. How to teach Mongolian vocabulary for foreigners” 2007, NUM, Works and Research, N26
 6. Рекламны үг хэллэгийн онцлог ба уриа үгийн тухай” номын шүүмж” , МУИС-ийн Монгол судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг, 2007, №27
 7. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа ба түүний илрэх хэлбэрүүд” Area and Culture Studeis, N78, p.1-13 Tokyo University of Foreign Studies, 2009
 8. Монгол хэлний хэвшмэл хэллэг дэх хэлц үгийн бүтэц, утга, хэрэглээ” Proceedings of Second International Conference, Past and Present of the Mongolic Peoples. 2009, p. 369-372; Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies,
 9. Монгол хэлний хэлц нэгжийн тогтолцооны тухай асуудалд” , Area and Culture Studeis, N80, p.1-16 Tokyo University of Foreign Studies, 2010
 10. Монгол хэлний ойролцоо утгын тогтолцоог судлахуй” “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 2-18 дах тал.
 11. Монгол хэлний ойролцоо утгат үг хэллэг ба толь бичгийн тухай асуудалд” “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 19-27 дах тал.
 12. Монгол хэлний тооны болон хэмт үгийн судалгааны асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 49-53 дах тал.
 13. Монгол зар сурталчилгааны асуудалд” “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 54-61 дэх тал.
 14. Монгол уран зохиолын баатрын нэр, хоч нэрийн судалгааны асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 62-65 дах тал.
 15. Монгол улс дах манж хэл бичиг судлалын байдал, хэтийн төлөв” “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 66-71 дэх тал.
 16. Монгол хэлний хоршоо үг хэллэгийн судалгааны асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 72-84 дэх тал.
 17. Монгол хэлний ерөөл бэлгэ, хараал зүхэл үгийн утга судлалын асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 85-96 дах тал.
 18. Монгол хэлний хорших ёсны асуудалд” “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 97-99 дэх тал.
 19. Монгол хэлний эротик үг хэллэгийн утга судлалын асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 100-103 дах тал.
 20. Монгол хэлний адилтгал үг хэллэгийн утга судлалын асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 104-111 дэх тал.
 21. Гадаад хүнд монгол үгийн сан утгын хичээл заах аргын асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 150-157 дах тал.
 22. Гадаад хүнд монгол ярианы хэлний хичээл заах аргын асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 158-165 дах тал.
 23. Монгол кирил үсгийг латин үсгээр хөрвүүлэх асуудалд”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 166-170 дах тал.
 24. Их Британийн монгол судлалын уламжлал ба өнөө”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 171-177 дах тал.
 25. Олон Улсын монгол судлалын өнөөгийн байдал, хэтийн чиг хандлага”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 178-191 дэх тал.
 26. Хүүхдэдээ нэрийг нь зөв өгцгөөе”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 192-197 дах тал.
 27. Монгол судлалаа бодитой анхаарч, бодлогоор хөгжүүлэх цаг болсон”, “Өнөөдөр” сонины 2012 оны 11 сарын 08-ны №260 (4724); “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 198-203 дах тал.;
 28. Ном бол хүн төрөлхтөний оюуны өмч билээ”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 204-208 дах тал.
 29. АНУ-ын Конгрессийн номын сангийн монгол ном”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 209-211 дэх тал.
 30. Их Британи дах монгол ном хөмрөгийн тухай”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 212-214 дэх тал.
 31. Mongolian blockprints in Library of SOAS, University of Londonь UK”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 215-223 дах тал.
 32. Их Британийн нэрт монголч эрдэмтэн Чарльз Бауден (1924-)”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 224-228 дах тал.
 33. АНУ-ын нэрт монголч эрдэмтэн Францис Вүүдмэн Кливиз (1911-1995)”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 229-238 дах тал.
 34. Исээний тухай бодол эсгэхүй” , “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 239-244 дэх тал.
 35. Монголын нууц товчоо англи хэлээр”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 245-250 дах тал.
 36. Б.Мөнгөнцэцэгийн “Монгол хэлний ойролцоо зэргэд” номын тухай, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 251-254 дэх тал.
 37. Ертөнцийн гурвын ертөнцөөр аялахуй”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 255-254 дэх тал.
 38. Ю.А.Янхунений “Mongolian” номын тухай товч танилцуулга”, “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 262-264 дэх тал.
 39. МУИС-д эрдэм шинжилгээний бичлэгийн стандартыг шинэчлэн мөрдүүлье.” “Монгол хэл бичиг: утга, соёл, хэрэглээ” Уб., 2013, 265-270 дах тал.
 40. Монгол хэлний давтмал үг хэллэгийн судалгаанд”, Аcta Mongolica, №14(346),
 41. Монголын орчин үеийн уран зохиолын газар, усны нэрийн асуудалд”, Acta Mongolica, №14(384),

Редакторлан эрхлэн хэвлүүлсэн бүтээлүүд/Edited books and volumes:

 1. Purev-Ochir, Yaroslav Vacek “Modern Mongolian Stylistics” Praha, 1989
 2. Kei Ro Yi “Korean – Mongolian Glossary” Seoul, 1991
 3. Purev-Ochir “Modern Mongolian Sentax” First Edition, UB., 1998
 4. Choijalsuren “Some problems in Mongolian” UB., 1999
 5. Mika Laiho, Ch.Battulga, “Khalkh Mongolian Pronunciation” UB., 1999
 6. Shagdarsuren, “Ancient Mongolian language studies” UB., 1999
 7. Purev-Ochir “Mongolian language textbook” 7th grade, 1999, 2003
 8. Shagdarsuren “Modern Mongolian textbook for foreigners” UB., 1999
 9. Ganbold “Concise Dictionary of Linguistic Terms in Mongolian, English and

Russian”, UB,  2000

 1. Damdinsuren “Review of Mongolian Literature” UB., 2000
 2. Purev-Ochir “Modern Mongolian Sentences” Second Edition, UB., 2001
 3. Хамтын “Central Asian letters of Nomadic People” with L.Bold, UB., 2001
 4. Temurtseren “Modern Mongolian Lexicology Studies” UB., 2001
 5. Monhtsetseg and H.Delgermaa “Golden key to Mongolian” UB., 2003
 6. Galsan “Unknowing Mongolian words” UB., 2004
 7. Baasanjav, B.Solongo, “Gateway to Mongolian” UB., 2005
 8. Luvsanvandan “Хэл, тэмдэг, харьцаа” UB., 2005
 9. Baasanbat “Хөх судрын хоршоо үгийн сан” UB., 2007
 10. Б.Батсүх, “Монгол зурагт толь бичиг” (Mongolian Pictorial Dictionary) Уб., 2008,
 11. Oxford-Monsudar Mongolian-English, English-Mongolian Pocket Dictionary” Ub., 2008
 12. Б.Номунзул, Б.Хонгорзул, “АНУ-ын Ерөнхийлөгч Барак Обамагийн шилдэг илтгэлүүд” Уб., 2009
 13. Хамтын “Шадавын Лувсанвандан, бүтээлийн чуулган” Монгол хэлний зүй (Авиа ба үгсийн зүй, Үгүүлбэрийн зүй, Уб., 1951, 350 тал) 2 дугаар боть, Уб., 2010
 14. М.Шагжжав, “Хэлц бас сургаал үгийн тайлал” Уб., 2010, 2nd Edition, 2014
 15. Б.Шүүдэрцэцэг, “Домогт Ану хатан”, Уб., 2010
 16. Т.Галсан, “Ертөнцийн гурав” Уб., 2012

Олон Улсын болон дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл, лекц/Reports presented at International and National Scientific theoretical and practical conferences

 1. Symbolism of the Tsagaan sar”, Lecture for Seminar of Mongolian and Inner Asian Studies Unit” at Cambridge University, Faculty of Oriental Studies, UK, March 1993
 2. Synonymic Relation in Mongolian aspects” International Conference on Mongol Studies, UB., NUM, May, 1999
 3. Mongolian Studies during the 1990’s in Mongolia” Autumn meeting of the Japan Association of Mongolian Studies, Osaka, Japan, November 1999
 4. Mongolian Studies in Mongolia; Challenges and Prospects” Inner Asian & Uralic National Resource Center, The Department of Central Eurasian Studies, The Mongolia Society, Indiana University, USA, March, 2000
 5. Philological research in Mongolia during the 90’s “International Workshop of CNEAS (Center for Northeast Asian Studies) Tohoku University, Japan, August 2000
 6. “University Presidents International Forum” Ming Chuang University, Taiwan, March 2002
 7. Current situation and history of Mongolian studies at NUM”, Globalization and Universities” International Conference, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, 26-28 September 2002
 8. Mongolian books in Britain” Conference of 800 years of Mongolian Statehood in London, Embassy of Mongolia, England, 15th March 2006,
 9. Old Mongolian Books in the British Library” Seminar, University of Osaka Economics and Law, 15 May, 2006, Japan
 10. Mongolian Books in British Library” 9th Congress of World Mongolists” 12-14 August, 2006, Ulaanbaatar, IAMS
 11. Монгол хэлний хэвшмэл хэллэг дэх хэлц үгийн утгыг судлах нь” Second International Conference, Past and Present of the Mongolic Peoples, Ulaanbaatar, Mongolia, August 28-30, 2007
 12. Гадаад хүнд зориулсан монгол хэлний сурах бичиг боловсруулах асуудалдМУИС-ийн МХСС-ийн Монгол судлалын намрын бага хурал, Улаанбаатар, МУИС, 2007 оны 11 дүгээр сарын 11
 13. Британий номын сангийн ховор ном” International Conference, Sanji University, Wonju, South Korea, 14-17 February, 2008
 14. Британийн монгол судлалАнгли-Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, Гадаад Харилцааны Яам, 2008 оны 2 дугаар сарын 19
 15. Монгол дахь монгол судлалын байдал, цаашдын хандлага” Communique of the Ninth Mongolia-UK Round Table Meeting, Ministry of Foreign Affairs, Ulaanbaatar, 13-14 March 2008
 16. Монгол хэлний хорших ёсны асуудалд” Third International Conference, Past and Present of the Mongolic Peoples, Ulaanbaatar, Mongolia, August 28-30, 2009
 17. Монгол хэлний хэлц үгийг бүтцээр нь ангилах асуудалд“, Японы Монгол Судлалын Холбооны намрын бага хурал, Япон, Киото хот, Киотогийн их сургууль, 2010 оны 11 дүгээр сарын 19-20,
 18. АНУ-ын нэрт монголч эрдэмтэн Францес Вүүдмэн Кливизийн амьдрал, бүтээл”, Ф.В.Кливизийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, 2011.08.08, МУИС-ийн МСХүрээлэн Улаанбаатар,
 19. Монгол хэлний хэмт үгийн утгыг ангилах асуудалд”, Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн 10 дугаар их хурал, 2011.08.9-13, ОУМСХолбоо, Улаанбаатар, Монгол Улс,
 20. Монгол уран зохиолын баатарын нэр, хоч нэрийн асуудалд”, Орчин үеийн уран зохиол, хил дамнасан утга зохиол судлал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2011.08.15, Улаанбаатар, Японы Монголын уран зохиол судлах нийгэмлэгийн хурал
 21. Монгол улс дахь Манж хэл бичгийн судлал”, Манжийн эрхшээлийн үеийн архивын түүхийн судалгаа” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, ХБНГУ, Бонны Их сургууль, 2011.09.04-08
 22. Моngolian Language Teaching for Foreigners in Mongolia”, The International Conference of Korea-Mongolia for the 70th Anniversary of NUM, The 1st International Conference of Association of Korean Language Education Research, Native Language Education in Korea and Mongolia and Korean Language Education as a  Foreign Language, 26-27 June 2012, Ulaanbaatar, NUM
 23. Studies of Mongolian blessing and curse words”, The 3rd International Conference of Oriental Studies, Exploring Languages and Cultures of Asia, Professor Wladislaw Kotwicz in Memoriam, Cracow, Poland, 15-17 November, 2012,
 24. Европ, Америк, Австрали Номхон далайн орнуудын монгол судлалын чиг хандлага”, “Дэлхийн монгол судлал” эрдэм шинжилгээний симпозиум, 2013.09.
 25. Монгол хэлний давтмал үг хэллэгийн утгазүйн асуудал”, БНУУ-ын ШУА-иас Габор Балинтын ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, 2013 оны 11 дүгээр сарын 6, Будапешт хот,
 26. Монгол уран зохиолын газар усны нэрийн асуудалд”, Монгол Газрын зураг, Газар усны нэр судлалын олон улсын хурал, 2014.08.21-22, Уб., МУИС
 27. Монголын орчин үеийн уран зохиолын газар усны нэрийн асуудалд”, Японы Монголын Уран зохиол судлах нийгэмлэгийн намрын бага хурал, Нагаёо, Айчи Никитори Их Сургууль, 2014.12.06. Япон Улс,

[/read]