Б.Мөнгөнцэцэг

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Бадмааванчин

Нэр: Мөнгөнцэцэг

Эрдмийн зэрэг: доктор (Ph.D)

И-мэйл: munguntsetseg69@yahoo.com

Төгссөн сургууль:     МУИС, 1999

Судалгааны чиглэл: монгол хэлний өгүүлбэр судлал, үгийн сан-утга судлал

Албан тушаал: ШУС-ХУС-МоХХТ-д дэд профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Нэг. ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН ЗОХИОЛ

 1. Монгол хэлний ойролцоо зэргэд, түүний утгын ангилал, Хэлшинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон зохиол, Улаанбаатар, 2012, 173 тал.[МУИС-ийн номын сан], [УННС]

Хоёр. НЭГ СЭДЭВТ БОЛОН СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛ

 1. Монгол хэлний ойролцоо зэргэд, ISBN 999626087-9, Редактор М.Базаррагчаа, Улаанбаатар, 2012, 23 х.х.

Гурав. НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 1. Монгол хэлний сорилго, Улаанбаатар, 2012, 106 тал (М.Базаррагчаа нарын хамт)
 2. Эх хэлний шалгалтын жишиг даалгавар (ISBN 978-99973-43-31-4), Улаанбаатар, 2014, 132 тал (Ц.Туул нарын хамт)
 3. Эх- эсээ (ISBN 978-99973-43-64-2), Улаанбаатар, 2015, 108 тал (Г.Даваажаргалын хамт)
 4. Монгол хэлний түвшин тогтоох шалгалтын сорилго (ISBN 978-99973-0-465-0), Улаанбаатар, 2015, B5 20.4 х.х. (Ж.Баянсан нарын хамт)
 5. Монгол хэлний эх, өгүүлбэрийг задлах аргачлал (ISBN 978-99973-75-79-7), Улаанбаатар, 2016, А5 8.25 х.х. (М.Базаррагчаагийн хамт)
 6. Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр МОНГОЛ ХЭЛБИЧИГ, УРАН ЗОХИОЛ, Улаанбаатар, 2016, А4 14.75 х.х. (М.Базаррагчаа нарын хамт)
 7. Нийтээр эзэмших монгол хэл (ISBN 978-99978-0-329-0), Улаанбаатар, 2017, А5 16.1 х.х. (Д.Боролзой, Г.Буянтогтох нарын хамт)
 8. Монгол хэл-XI (Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурах бичиг), Улаанбаатар, 2017, В5 6 х.х. (Ш.Оюунцэцэг нарын хамт)
 9. Монгол хэл бичиг, найруулга зүй (ISBN 978-99978-1-709-9), Улаанбаатар, 2017, А5 8.75 х.х. (Л.Ганчимэгийн хамт)

Дөрөв. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. Монгол хэлний ойролцоо өгүүлбэр, НУДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №4, Улаанбаатар, 2008, 32-37.
 2. Монгол хэлний ойролцоо үгийг ангилах асуудалд, Монгол хэл бичиг, Өвөр Монголын Их Сургууль, №389, Хөх хот, 2010, 38- 58.
 3. Хэлний өнгөн бүтэц, гүн бүтцийн тухай асуудалд, Монгол хэлбичиг, МУ- ын Төрийн хэлний зөвлөл, Tom.IX, Улаанбаатар, 2010, 203- 210.
 4. Монгол хэлний ойролцоо гишүүн бүхий зэргэд, Монгол судлалын чуулган, МУБИС, МСС, №9 (44), Улаанбаатар, 2010, 15- 33.
 5. Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг утгаар ангилах асуудалд, Монгол судлалын чуулган, МУБИС, МСС, №8 (43), Улаанбаатар, 2010, 75- 85.
 6. Монгол хэлний ойролцоо өгүүлбэрийн асуудалд, BULLETIN, The IMAS News Information on Mongol Studies, Улаанбаатар, №1 (45), 152- 159.
 7. Монгол хэлний ойролцоо үгийг мэдэгдэхүүн, хэлэгдэхүүн, хэлэхүүн, мэдэхүүний талаас авч үзэх нь, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXI(328), Улаанбаатар, 2010, 6- 34.
 8. Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг төсөөт зэргэдээс ялгах тухайд, Этно: литературоведение и литературное образование. Часть 1, Улан- Үдэ, 2011, стр. 103- 105.
 9. Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг хэлэхүүн буюу хувиргал бүтцийн үүднээс авч үзэх нь, Монгол судлалын чуулган, МУБИС, МСС, №10 (45), Улаанбаатар, 2011, 73- 80.
 10. Монгол хэлний ойролцоо үгийг мэдэгдэхүүн, хэлэгдэхүүн, хэлэхүүн, мэдэхүүний талаас авч үзэх нь. (профессор М.Базаррагчаагийн хамт), Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXII (328), Улаанбаатар, 2011, 14- 27.
 11. Монгол хэлний ойролцоо үг хорших нь, Сургалт- Эрдэм шинжилгээний бичиг, “Гурван-Эрдэнэ”БДС, №6, Улаанбаатар, 2011, 39- 46.
 12. Монгол хэлний ойролцоо зэргэд дэх тэмдэг нэрийн үүрэг, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXIV(360), Улаанбаатар, 2012, 277-282.
 13. Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг мэдэгдэхүүний талаас авч үзэх нь, Сургалт- Эрдэм шинжилгээний бичиг, “Гурван-Эрдэнэ” БДС, №7, Улаанбаатар, 2012, 31- 36.
 14. Монгол хэлний ойролцоо үгийг мэдэгдэхүүн, хэлэгдэхүүн, хэлэхүүн, мэдэхүүний талаас авч үзэх нь, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXIII, Улаанбаатар, 2012, 13- 37.
 15. Монгол хэлний ойролцоо зэргэд бүтэх аргын асуудалд (Аман зохиолын жишээгээр), Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXVII (392), Улаанбаатар, 2013, 47-55.
 16. Монгол хэлний ойролцоо утга бүхий хоршоо үгс хэлц цогцолбор бүтээх тухайд, Аcta Mongolica, Vol.13 (385), Улаанбаатар, 2013, 129-136.
 17. Орчин цагийн монгол хэлний үйлээс нэр үг бүтээх “-дал” дагавар ба ойролцоо дагаврын тухай, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXVI(386), Улаанбаатар, 2013, 56-63.
 18. Монгол хэлний үйлээс нэр үг бүтээх “-ц” дагаврын утгын асуудалд, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МХСС, Tom. XXXVIII (412), Улаанбаатар, 2014, 39-47.
 19. Орчин цагийн монгол хэлний дагаврын салаа утгыг тодорхойлох асуудалд, Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын төв. ”Оюуны хэлхээ” сэтгүүл, Боть I (11), Улаанбаатар, 2014, 187-193.
 20. Монгол хэлний хэлцэд “тэнэг” хэмээх утгыг илэрхийлэх нь, Аcta Mongolica, Vol.15 (411), Улаанбаатар, 2014, 123-127.
 21. Монгол хэлний зарим дагаврын ойролцоо утгын асуудалд, Хэл зохиол судлал, боть VII (39), Улаанбаатар, 2014, 38- 43.
 22. Хэлц цогцолбор бүтээх ойролцоо утга бүхий хоршоо үгийг учирзүйн үүднээс ялгах тухайд, “MONGOLIA and Northeast Asian Studies” /ISSN 2189-7492/, Vol.1 (1), Japan, 2015, 136-142.
 23. Монгол хэлний өгүүлбэрийн утгын харьцаа, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, Tom. XXXIX (433) /ISSN: 1997-1826/, Улаанбаатар, 2015, 54-62.
 24. 8 настай монгол хүүхдийн өгүүлбэрийн бүтцэд илрэх онцлог, “MONGOLIA and Northeast Asian Studies” /ISSN 2189-7492/, Vol.2 (2), Japan, 2016, 151-157.
 25. Нэгэн эссэ бүтсэн түүхээс (Ж.Баянсангийн хамт), Эх хэл бичиг сэтгүүл, №3, Дугаар 19, Улаанбаатар, 2017, 40-44.
 26. Орчин цагийн монгол хэлний зөв бичих дүрмийн зарим асуудалд, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, Tom. XLI (483) /ISSN: 1997-1826/, Улаанбаатар: Соёмбо принтинг ХХК, 2017, 69-75.

Тав. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

 1. Монгол хэлний ойролцоо өгүүлбэрийн асуудалд, Монгол Улсын төрийн соёрхолт түүхч академич Х.Пэрлээ агсны нэрэмжит их дээд сургуулийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2008, 03 сарын 27.
 2. Монгол хэлний ойролцоо гишүүн бүхий зэргэд, Академич Ш.Лувсанванданы мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан “Хэл зохиол судлал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2010.05.14.
 3. Ш. Лувсанванданы “Хэлний гүн ба өнгөн бүтцийн тухай асуудалд” өгүүллийн тухайд, МУИС-ийн МХСС-иас зохион явуулсан докторантуудын эрдэм шинжилгээний хэлэлцүүлэг/ Уб., 2010, 04 сар.
 4. Монгол хэлний ойролцоо үгийг ангилах асуудалд, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”, Улаанбаатар, 2010.04.19.
 5. Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг хэлэхүүн буюу хувиргах бүтцийн үүднээс авч үзэх нь. /МУБИС болон Монгол Судлалын Сургуулийн 60 жилийн ойд зориулсан “Монгол судлалын шинэ эрин” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2011.04.22- 23.
 6. Монгол хэлний ойролцоо зэргэдийг мэдэхүүний талаас үзэх тухайд, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”, Улаанбаатар, 2011.04.11.
 7. Correlation between transformation and variations of mongolian sentences, Международной научно- практическая конференция “Инновационные разработки – Северу”, Мирный, 10-12 марта 2014 г.
 8. Монгол хэлний хэлцэд “тэнэг” хэмээх утгыг илэрхийлэх нь, Их Британийн нэрт монголч эрдэмтэн Чарльз Баудений мэндэлсний 90 насны ойд зориулсан “Монгол судлалын шинэ чиг хандлага II” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2014, 04 сар.
 9. Ойролцоо утгын хэв шинжийн асуудалд (Монгол хэлний дан үг, зүйр цэцэн үгийн харьцуулсан жишээгээр), Международной научной конференции “Актуальные проблемы современного монголоведения”, Элиста, 20-23 апреля 2015 г.
 10. Нэгэн зүйр цэцэн үгийн утгыг тайлсан эрэлхийлэл, Х.Сампилдэндэв академичийн мэндэлсэн 70 жилийн ойг дурсан тэмдэглэх “Гэсэр” судлалын эрдэм шинжилгээний хурал, Бээжин, 2015.12.12-13
 11. Монгол зүйр цэцэн үг монголчуудын сэтгэлгээ соёлын илэрхийлэл болох тухайд, Профессор Хөгжихийн “Монгол зүйр цэцэн үгийн соёл судлал” ном ба бүтээлийн судлан ярилцах хурал, Бээжин, 2015.12.18
 12. Монгол хэлний хэлзүйн хувилбар бүтцийн утгыг тайлахад хэлний ба хэлний бус хүчин зүйлийг харгалзахын учир (Linguistic and Extralinguistic factors for defining some variable grammatical constructions in Mongolian), The Annual Conference of the Altaic Society of Korea, Seoul, Korea, 2016.10.29
 13. Кирил үсгийн зөв бичих дүрмийн зарим асуудал: Уламжлал ба өөрчлөлт (Some Orthographic Issues in Cyrillic Mongolian: Tradition and Reform), 40th International Conference of The Korean Association for Mongolian Studies, Seoul, Korea, 2017.11.25

Зургаа.  ХЯНАН НЯГТАЛСАН НОМ, СУРАХ БИЧИГ

 1. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний дуурайх үгс, Улаанбаатар, 2011, А5 101 тал.
 2. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний судлалын зарим асуудал. Улаанбаатар, 2012, А5 265 тал.
 3. А.Батболд. Монгол адууны эрлийзжүүлэлтийн алдаа оноо, үр дүн. Улаанбаатар, 2012, В5 134 тал.
 4. Н.Эрдэнэ-Очир. Монгол орны түүх, археологи, байгалийн дурсгалын аялал жуулчлалын үндсэн маршрут, Улаанбаатар, 2015, В5 182 тал.
 5. Н. Эрдэнэ-Очир, Ю.С.Худяков. Монголын эртний нүүдэлчдийн зэр зэвсэг (НТӨ II мянган жил – НТӨ III зуун). – Улаанбаатар, 2016, В5 198 тал.
 6. Ж.Баянсан. Соёл, хэл, үндэстний сэтгэлгээ, Улаанбаатар, 2016, В5 29 х.х.
 7. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний авиалбар судлал, Улаанбаатар, 2017, В5 39 х.х.
 8. Б.Одончимэг. Монгол хэлний ойролцоо үгийн толь, Улаанбаатар, 2017, В5 39 х.х. (зөвлөхөөр ажилласан)

Долоо. ЭРХЭЛЖ, ЭМХТГЭН ХЭВЛҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НОМ, СЭТГҮҮЛ

 1. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний дуурайх үгс, Улаанбаатар, 2011, А5 101 тал.
 2. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний судлалын зарим асуудал. Улаанбаатар, 2012, А5 265 тал.
 3. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний авиалбар судлал, Улаанбаатар, 2017, В5 39 х.х.

Найм. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨСӨЛ

 1. “Монгол хэлний мэдлэг чадварын түвшнийг тодорхойлох сорилгын иж бүрэн сан (SSA­-031/2012)” сэдэвт инновацийн төсөл, Удирдагч проф. Ж.Баянсан, БСШУЯ, 2012-2014.
 2. “Нийтээр эзэмших монгол хэлний цогц хэрэглэгдэхүүн боловсруулах нь” сэдэвт инновацийн төсөл, Удирдагч проф. Д.Заяабаатар, БСШУЯ, ШУТС, 2015-2016.08
 3. “Монгол хүүхдийн үгийн сангийн чадамж, нөөцийг тодорхойлох нь” (SST_056/2015) сэдэвт суурь судалгааны төсөл, Удирдагч Б.Мөнгөнцэцэг, БСШУЯ, ШУТС, 2015-2017

Ес. УДИРДСАН БАКАЛАВРЫН АЖИЛ

 1. Т.Бадамханд “Уран сайхны эхийг задлахад үүдэл санааны учир холбогдол”, Уб., 2014, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 2. Г.Цэрэн-Янжин “Эргэцүүлэмж эхийн холбох хэрэглүүр”, Уб., 2014, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 3. Б.Баасансүрэн “Малын нэр орсон өвөрмөц хэлцийн утга, бүтцийн хэв шинж”, Уб., 2015, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 4. Т.Жавзандэнсмаа “Монгол хэлний оруулсан баймж үгийн утга-хэлбэр”, Уб., 2015, МХУЗ -4 ангийн оюутан
 5. Ц.Норпил “Монгол хэлний өгүүлбэрийн зэрэгцсэн тодотголын байрлалыг тодорхойлох асуудалд”, Уб., 2016, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 6. Г.Дэлгэрцэцэг “Монгол хэлний зарим ойролцоо дагаврын салаа утгыг тодорхойлох нь (Үйлээс нэр үг бүтээх “-л”, “-ц”, “-дал”, “-уур”, “-аар”, “аас”, “-вар”дагаврын жишээгээр)”, Уб., 2016, МХУЗ -4 ангийн оюутан
 7. Э. Бат-Энх “Д. Батбаярын бичил эхийн онцлог”, Уб., 2016, МХУЗ-4 ангийн оюутан
 8. Б.Азбилэг “Монгол хэлний хэлхэц, хэллэг өгүүлбэрийн утга, бүтэц”, Уб., 2016, МХУЗ-4 ангийн оюутан
 9. Г.Хосзаяа “7 настай монгол хүүхдийн төрөлх хэлний чадамжийн онцлог” (Өгүүлбэр түүний бүтэц, хэв шинжийн жишээн дээр), Уб., 2017, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 10. У.Шүрэнсувд “7 настай монгол хүүхдийн үгийн сангийн бүрэлдэхүүн”, Уб., 2017, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 11. Б.Цэрэнпил “7 настай монгол хүүхдийн санаагаа илэрхийлэн бичих чадамж”, Уб., 2017, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 12. Д.Батсүх “7 настай монгол хүүхдийн санаагаа илэрхийлэн ярих чадамж”, Уб., 2017, МХУЗБ-4 ангийн оюутан
 13. Б.Янжинлхам “Монгол хэлний ойролцоо утгатай зарим дагаврын утга, тэдгээрийг солин найруулах боломж” (Үйлээс нэр үг бүтээх “-дал”, “-ц”, “-аас”, “-уур” дагаврын жишээгээр), Уб., 2017, МХУЗБ-4 ангийн оюутан

Арав. БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН ЗОХИОЛД ӨГСӨН САНАЛ

 1. Г.Баярцэцэг “Ойролцоо хэлцийг ганцажсан үгээр илэрхийлэх нь”, Удирдагч: доктор (Sc.D), профeссор М.Базаррагчаа, Уб., 2014, МХУЗ- IV ангийн оюутан
 2. Ж.Буяндэлгэр “Монгол хэлний эсрэг утгат үйл үгийн онцлог”, Удирдагч: доктор Ч.Бямбаханд, Уб., 2014, МХУЗБагш- IV ангийн оюутан
 3. Г.Онон- Ундрах “Монгол хэлний цөм нийлмэл өгүүлбэрийн хувилбарууд”, Удирдагч: доктор (Sc.D), профeссор М.Базаррагчаа, Уб., 2015, Монгол судлал- IV ангийн оюутан
 4. Б.Ганчимэг “Keme-; ge-“ язгуурт үгийн салаа утга”, Удирдагч: доктор (Sc.D), профeссор М.Базаррагчаа, Уб., 2016

Арван нэг. МАГИСТРЫН АЖЛЫН УДИРДАГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 1. Т.Отгонсувд. Монгол хэлний ойролцоо үгийн утгын ялгааг тодорхойлох нь, Улаанбаатар, 2015. 06 сар
 2. Г.Дэлгэрцэцэг. Монгол хүүхдийн өгүүлбэр бүтээх чадамжийн судалгаа (8 настай хүүхдийн жишээгээр), Улаанбаатар, 2017.06
 3. Г.Онон-Ундрах. Монгол хэлний тооны нэрийн шилжсэн утга, Улаанбаатар, 2017.06 (М.Базаррагчаагийн хамт)

 

Арван хоёр. МАГИСТРЫН АЖЛЫН ШҮҮМЖ, САНАЛ

 1. Т.Төгөлдөр, Бага ангийн багшийн ажлын зохион байгуулалтын харьцуулсан судалгаа, Уб., 2012.
 2. С.Уранмандах, Ахлах насны хүүхдийн этгээд үг хэллэгийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа, Уб., 2012.
 3. Б.Заяажаргал, Бага ангийн сурагчдын ойлгож унших чадварыг хөгжүүлж буй арга зүйг судалсан нь, Уб., 2012.
 4. Н.Жавхлан, Монгол хэлний бүхэлжсэн хэлц холбоо үг, Уб., 2013.
 5. Б.Мягмарсүрэн, Түгээмэл хэл зүйн зарим ойлголт ба англи, монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтэц, Уб., 2014.
 6. М.Отгонбаяр, Түгээмэл хэл зүйн тийн ялгалын зарим ойлголт, Уб., 2014.
 7. Б.Батцэцэг, Монгол хэлний хэлхцийн бүтэц, Уб., 2014.
 8. Н.Жаргал, Монгол зар сурталчилгааны хэл соёлын асуудалд (Монголын телевизийн зар сурталчилгаа, уриа үгийн жишээн дээр), Уб., 2014.
 9. Ж.Анхцэцэг, Монгол хэлний “Аяа” хэмээх мэдрэхүйн өгүүлбэрийн утга, үүрэг, Уб., 2015, Удирдагч: доктор, профессор Буянтогтох
 10. Н.Оюундарь, Өгүүлбэрзүйн задлуур програмд зориулан монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтцийг тэмдэглэх нь, Уб., 2016, Удирдагч: профессор Ш.Чоймаа, Алтангэрэл
 11. Б.Одончимэг, Монгол хэлний ойролцоо үгийн утгын ялгаа (100 ойролцоо үгийн эгнээний жишээн дээр), Улаанбаатар, 2017, Удирдагч: профессор М.Базаррагчаа

Арван гурав. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД УДИРДСАН ИЛТГЭЛ

2014    Ц.Норпил “Монгол хэлний үйлээс нэр үг бүтээх “-аас” дагаврын утгын асуудалд”,   МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-2 ангийн оюутан 

2014    Т.Бадамханд “Уран сайхны эхийг задлахад үүдэл санааны учир холбогдол”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4 ангийн оюутан

2015    Б.Цэрэнпил, Г.Хосзаяа “Багшийн удирдах ур чадварын тухай асуудалд”, Боловсрол соёл судлалын тэнхимийн 60 жилийн ойд зориулсан оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, МХУЗБ-2 ангийн оюутан

2015    Т.Отгонсувд “Монгол хэлний ойролцоо үгийн утгын ялгааг тодорхойлох    асуудалд”, МУИС, ШУС, ХУС, магистрант

2015    Ц.Норпил “Монгол хэлний өгүүлбэрийн зэрэгцсэн тодотголын байрлалыг  тодорхойлох асуудалд”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4 ангийн оюутан

2016    Д.Гансайхан “Монгол хэлний “дээ-”, “доо-” язгуураас үүссэн үгийн утга”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-3а ангийн оюутан

2016    Э.Батцэцэг “Монгол хэлний хэлц дэх “цээж” хэмээх үгийн утгын тухайд”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-3б ангийн оюутан

2016    Г.Дэлгэрцэцэг “Монгол хэлний дагаврын утгыг тодорхойлох асуудалд”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4 ангийн оюутан (I байр) 

2016    Б.Цэрэнпил “7 настай монгол хүүхдийн бичиж найруулах чадварын тухайд”,  МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4 ангийн оюутан

2017    Г.Хосзаяа “7 настай монгол хүүхдийн өгүүлбэрийн бүтцэд илрэх онцлог”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4                ангийн оюутан

2017    Г.Дэлгэрцэцэг “Монгол хүүхдийн өгүүлбэр бүтээх чадамжийн асуудалд (8 настай хүүхдийн жишээгээр)”, МУИС, ШУС, ХУС,  магистрант (I байр)

2018    О.Лхагвамаа “Хэвийн дагавар оролцсон хувилбар бүтцийн утгыг тайлах асуудалд”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4 ангийн оюутан (I байр)

2018    Г.Анхзаяа “Монгол хэлний зарим холбоо үгийн утга, бүтцийн харьцаа хамаарал”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗБ-4 ангийн оюутан (III байр)

[/read]