Э.Мөнх-Учрал

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Энхтөр

Нэр: Мөнх-Учрал

Эрдмийн зэрэг: Ph.D

И-мэйл: enkhuchral@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

2003 МУИС-МХСС-ийн Эх бичиг судлалын анги, бакалавр

2005 МУИС-МХСС-ийн Эх бичиг судлалын анги, магистр

2010 МУИС, доктор

Судалгааны чиглэл: цахим хэлшинжлэл, сурвалж судлал, манж судлал

Албан тушаал: МУИС-ШУС-ХУС-МоХХШТ-д дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх