Х.Нарангарав

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Хангайсайхан

Нэр: Нарангарав

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны магистр

И-мэйл: salkhi.mod@yahoo.ca

Төгссөн сургууль, он:                    

2002 онд МУИС-МХСС-ийг Монгол судлаач, багш

2002-2004 онд МУИС-МХСС-ийн магистрантур төгссөн

2008-2009 онд Канад улсын Манитоба мужийн WTC-ийн англи хэлний курст суралцаж, төгссөн

2011 онд МУИС-МХСС-ийн докторантурт элссэн

Судалгааны чиглэл: Монгол хэл шинжлэл, Харьцуулсан хэл шинжлэл

Албан тушаал: ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

 • 2002 . Basic English буюу суурь англи хэл(Англи хэл дөхөм сурах гарын авлага),  4хх. УБ
 • 2004. Монгол хэлний ”өгүүлэх, дуугүй байх”- тай холбоотой тогтвортой хэллэгийн утгазүйн онцлог(магистрын диплом) УБ
 • 2005. ”Д.Нацагдоржийн нэгэн шүлгийн орос орчуулгыг монгол эхтэй нь харьцуулсан нь”  МУИС-МХСС-ийн ЭШБ-ийн №221, УБ
 • 2005. Хэл, Харьцаа, Тэмдэг (Ж.Баянсан эрхилж, Ж.Бат-Ирээдүй, Ю. Мөнх-Амгалан нарын хамт эмхэтгэсэн) УБ
 • 2005. Монгол хэлний ”өгүүлэх, дуугүй байх” хэмээх  концептэд хамаарах тогтвортой хэллэгийн утгазүйн онцлог(ОУ-ын ”Монгол судлал” сэдэвт хаврын бага хуралд тавьсан илтгэл ) УБ
 • 2006. Монгол хэлний ”өгүүлэх” хэмээх концептэд хамаарах тогтвортой хэллэгийн утгазүйн онцлог, МУИС-МХСС-ийн ЭШБ-ийн №266, 87-92, УБ
 • 2006. Basic English буюу суурь англи хэл(Англи хэл дөхөм сурах гарын авлага), 4хх. УБ
 • 2009. Basic English буюу суурь англи хэл(Англи хэл дөхөм сурах гарын авлага), 5хх. УБ
 • 2012. Introducing Language and Gender, МУИС-МХСС-ийн ЭШБ, Боть XXXV(367)
 • 2013. Хэлний жендер судлалын өнөөгийн чиг хандлага ба энэ чиглэлийн судалгааг Монгол хэлшинжлэлд хөгжүүлэхийн ач холбогдол, МУИС-МХСС-ийн ЭШБ, Боть XXXVI(386)
 • 2013. Child Language Acquisition, МУИС-МХСС-ийн ЭШБ, Боть XXXVII (392)
 • 2013 он. Хүүхдийн хэл- сэтгэцийн хөгжлийн онцлог  ЭШ-ний илтгэл, Хэл Шинжлэл- Утга Зохиол Залуу Үе Бага хурал
 • 2014. ”Expression of Mongolian instrumental case meanings in English” илтгэл, “Монгол Судлалын Шинэ Чиг Хандлага” Олон Улсын ЭШ-ний Бага хурал
 • 2014. Монгол хэлний үйлдэхийн тийн ялгалын зарим утгыг англи хэлнээ дүйлгэх нь, ”Spiritual Strings” Research Works Volume I (11) Antoon Mostaert Center for Mongolian Studies
 • 2014. Expression of some meanings of the Mongolian Ablative Case in English, МУИС-МХСС-ийн ЭШБ, Боть XXXVIII (412)
 • Удирдсан бакалаврын дипломын ажил-1
 • Удирдсан оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл-3
 • Магистрын ажлын шүүмж-1
 • Бакалаврын ажлын шүүмж-2

[/read]