Т.Отгонтуул

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Тогтох

Нэр: Отгонтуул

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны доктор

И-мэйл: totgontuul@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                                

2004-2008 Солонгос Санжи их сургууль, доктор

2001-2003 Солонгос Санжи их сургуульд магистр,

2000-10-12 Хятад улс Ланжоу хот Баруун хойт үндэстний дээд сургуульд судалгааны ажил

1995-1997 МУИС, МСХ, магистр

1991-1995 МУИС, МСХ, Эх бичиг-Алтай судлал

1990- 1991 МУИС, МСХ, Монгол хэл

Судалгааны чиглэл: Манж бичгийн хэлний зүй, Солонгос хэл, Монгол бичиг

Албан тушаал: ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д дэд профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Нэг сэдэвт бүтээл

 • Монгол- Манж толь бичиг Т. Отгонтуул, эх бичиг судлалын магистрын зэрэг горилж бичсэн бүтээл, Улаанбаатар, 1996,
 • A Comparative Study of Case Suffixes of Korean and Manchu” –with a special reference to Chong-o-Nogoldae, Sangji University, Korea, 2003. (магистрын зэрэг горилсон бүтээл)
 • A Comparative Study of Case Suffixes of Korean, Mongolian, Manchu” Dissertation of Ph.D, Sangji University, Korea, 2009.

Ном, толь сурах бичиг

 • Монгол манж толь бичиг М. Баярсайхан. Т.Отгонтуул, МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар, 1997.
 • Samyôk ch’ongha (Манж хэлээрхи гурван улсын үлгэр), Choi Dung Guen, T. Otgontuul, Korean Studies Information, ISBN 978-89-534-0238-6 93700 (Paper Book) 978-89-534-0239-3 98700 (e- Book), Korea, 2008.
 • Нишан удганы бичиг” (Nišan saman-i bidhe) Т. Отгонтуул, ISBN 978-9929-0-808-4, Улаанбаатар, 2009.
 • Mong– ô nogôltae Choi Dung Guen, T. Otgontuul,  ISBN 978-89-93664-10-2, Korea, 2009.
 • Дайчин гүрний Дотоод яамны Монгол бичгийн гэрийн данс” хамтын бүтээл 1~11 боть, Соёмбо хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, 2010. ISBN 978-99929-4-644-x.
 • “Traveller’s language Guide MONGOLIAN” by J. Bat-ireedui, T. Otgontuul, Published by  Mon- Education Press, Ulaanbaatar, 2012.
 • 지해를 여는 열쇠. /Оюуныг нээгч Оюунтүлхүүр/ солонгос хэл рүү орчуулсан. Улаанбаатар хот. 2014. Тэгш түмэн зоос хэвлэлийн газар.
 • 시대의 섭리(攝理) 보여 주는 종이새라는교훈. /Цагийн жамыг торуулагч цаасан шувууны сургаал/ солонгос хэл рүү орчуулсан. Улаанбаатар, 2014, Соёмбо хэвлэлийн газар.
 • Нэмж дэлгэрүүлсэн Монгол-Манж толь бичиг М.Баярсайхан. Т.Отгонтуул, Улаанбаатар, 2015. /хэвлэлд бэлдсэн/

Өгүүлэл

 • Монгол дахь манж судлалын тойм МУИС, МСС, ЭШБ, 2000, 15-р боть (160),
 • Mongɣul daki manju sudulul-un toyimu Journal of  Inner Mongolia Iniversity, Philosorhy&Social Sciences in Mongolian, Hohhot, China, 2001.1.(97), pp83-89.
 • Meaning feature of suffix {-de} of Manchu Language” –compared to Korean and Mongolian-, Acta Mongolica, Vol. 8(291), Ulaanbaatar, 2008, pp 104-118.
 • Европ дахь манжийн судлал” Wolfang Bauer, Manchu studies in Europe, MУИС, МХСС, Монгол судлал, 2010, 31 боть (328), х 215-227. /эрдэм шинжилгээний орчуулга/
 • Чосөн улсын үед хэрэглэж байсан манж хэлний сурах бичгүүд”, МУИС, ГХСС- ийн Солонгос судлалын тэнхимээс зохион байгуулсан “Солонгос судлал- 20 жилд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, 2011.

Орчуулга

 • 수교 20주년 기념 전통시 낭송회. /Монгол- Солонгосын яруу найрагчдын чуулган/ Ulaanbaatar, 2010. Printed in Artsoft Co.LTD
 • 수교 20주년 기념 전통시 낭송회. /Монгол- Солонгосын яруу найрагчдын чуулган/ Ulaanbaatar, 2010. Printed in Artsoft Co.LTD

Хянан тохиолдуулсан ном

 • Манж утга зохиолын дээж, Я. Шаарийбуу, Улаанбаатар, Адмон хэвлэлийн газар, 1999. Эрдэм шинжилгээний төсөл
 • Хуучин манж данс”, санхүүжүүлэгч Korean Studies Information, удирдагч Чой Дун Гүэн,  1- 8 дугаар боть дусал бинтгүй  үеийн манж бичгээс бүрэн галиг хийж дууссан. 2002-2004.
 • Дайчин гүрний Дотоод яамны Монгол бичгийн гэрийн данс хэмээх архивын баримтуудад хийх эх бичгийн судалгаа”, санхүүжүүлэгч ШУТС, эрхлэгч А. Цанжид, удирдагч Ш. Чоймаа, 2007-2009.

[/read]