Ж.Сэржээ

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж

Нэр: Сэржээ

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны доктор, профессор

И-мэйл: j_serjee@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:        

1975 – МУИС-Монгол хэл, уран зохиолын салбар

1989 – ШУА.Хэл зохиолын хүрээлэн, доктор

Судалгааны чиглэл: Нэр зүй, толь зүй.

Албан тушаал: ШУС-ХУС-МоХХШТ-д зөвлөх дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх