Б. Болдгив

Овог нэр

Базарцэрэн Болдгив

Сургуулийн харъяалал

МУИС, ШУС, БУС, Биологийн Тэнхим

Эрдмийн зэрэг, цол

Профессор

Албан тушаал

Багш

Өрөөний дугаар

313

Утасны дугаар

Ажлын: 77307730-2409

E-mail хаяг

Сургуулийн: boldgiv@num.edu.mn

Хувийн:

Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс

1995, МУИС, УБ хот

Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс

1997, МУИС, УБ хот

2001, Корнеллийн их сургууль, АНУ

Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс

2006, Пенсильванийн их сургууль, АНУ  

Заадаг хичээл

Ахисан түвшний экологи, Туршилтын дизайн, статистик анализ, Эволюцийн биологи, Экологийн загварчлал, Үйлдвэрлэлийн дадлага, Организм ба эволюцийн биологи (Ерөнхий суурь), Эволюцийн асуудлууд, Бүлгэмдлийн экологи*, Эволюцийн экологи

Судалгааны чиглэл

 

Бүтээлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү

Ажлын туршлага

Өмнө нь хашиж байсан: Эрдэм шинжилгээ, инноваци, гадаад харилцаа хариуцсан дэд захирал