Б. Батжаргал

             Батдорж    Батжаргал 
              Нэр:      Б. Батжаргал
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.),  дэд проф
Албан тушаал:  Профессор
Имэйл:            batjargal@num.edu.mn
Өрөө дугаар:  II – 213 Г
Өрөөний утас:    77307730 – 2413