Ц.Шагдарсүрэн

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Цэвэл

Нэр: Шагдарсүрэн

Эрдмийн зэрэг: Шинжлэх ухааны доктор, профессор

И-мэйл: shandastu@yahoo.com

Төгссөн сургууль:              

1962-1967 МУИС – Хэл бичгийн факультет

Судалгааны чиглэл: Монгол хэл бичиг, соёлын түүхэн судалгаа

Албан тушаал: МУИС-ШУС-ХУС-ын МоХХШТ, зөвлөх профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх