Батдорж Батжаргал

Нэр:      Б. Батжаргал
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.),  дэд проф
Албан тушаал:  Профессор
Имэйл:            batjargal@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 213 Г
Өрөөний утас:    77307730 – 2413
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1995, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2006, Нантын Их Сургууль , Франц
Заадаг хичээл:

Молекул ба эсийн биологи, Биохими I, Уургийн биохими, Хүнсний биотехнологи, Биохими их практик, Хүнсний биотехнологийн их практик

Макромолекулын бүтэц үйл ажиллагаа, Биобүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл технологи, Биохимийн судалгааны арга зүй  

Судалгааны чиглэл: Монголын уламжлалт эсгэлэн сүүн бүтээгдэхүүн, Биологийн идэвхт уураг, пептид
Бүтээлийн жагсаалт:  
Ажлын туршлага:

Өмнө нь хашиж байсан: Биохими-биоорганик химийн тэнхимийн эрхлэгч, Бимологийн тэнхимийн эрхлэгч

Хавсарч ажилладаг:

Гишүүнчлэл:

2010- Азийн Биотехнологийн Нийгмэлэгийн гйүцэтгэх зөвлөлийн гишүүн

2015-Английн Биохимийн нийгэмлэгийн гишүүн