Базарцэрэн  Болдгив

Базарцэрэн  Болдгив    
Нэр:      Г. Болдгив
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Профессор
Имэйл:            boldgiv@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 313
Өрөөний утас:    77307730 – 2409
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1995, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:

1997, МУИС, УБ хот

2001, Корнеллийн Их Сургууль, АНУ 

Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2006, Пенсильванийн их сургууль, АНУ  
Заадаг хичээл: Ахисан түвшний экологи, Туршилтын дизайн, статистик анализ, Эволюцийн биологи, Экологийн загварчлал, Үйлдвэрлэлийн дадлага, Организм ба эволюцийн биологи (Ерөнхий суурь), Эволюцийн асуудлууд, Бүлгэмдлийн экологи*, Эволюцийн экологи
Судалгааны чиглэл: Туршилтын экологи, метагеномик, эртний геномик, эволюцийн биологи, өвчний биологи
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: Эрдэм шинжилгээ, инноваци, гадаад харилцаа хариуцсан дэд захирал
Гишүүнчлэл: