Нэргүй  Сонинхишиг

Нэргүй  Сонинхишиг    
            Нэр:      Н. Сонинхишиг
Эрдмийн зэрэг, цол:  Дэд профессор., доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Профессор
Имэйл:            soninkhishig@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 319
Өрөөний утас:    77307730 – 2406
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  1991, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  1997, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  2003, МУИС, УБ хот
Заадаг хичээл: Ургамлын биологи, Замаг ба мөөг судлал, Хөгжлийн биологи, Фитогеограф, Биологийн философи, ба бичлэг, Нөөц судлал 2
Судалгааны чиглэл: Усны чанарыг биологийн аргаар үнэлэх, Цахиур замгийн биологи, экологи, Цэнгэг усны экосистем, Усны нөөцийн менежмент 
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  

2017- одоо МУИС-ийн ШУС, Биологийн тэнхимд профессор

2014-2017 МУИС-ийн ШУС, Биологийн тэнхимд профессор, тэнхмийн эрхлэгч,

2010 –2014 МУИС-ийн ББС-ийн Ургамал судлалын тэнхимд профессор, тэнхмийн эрхлэгч,

2003-2010   МУИС-ийн ББС-ийн Ургамал судлалын тэнхимд дэд профессор  

1993-2003 МУИС-ийн ББС-ийн Ургамал судлалын тэнхимд багш

1991-1993           МУИС-ийн ББС-ийн Ургамал судлалын тэнхимд дагалдан багш 

Гишүүнчлэл: Замаг судлалын олон улсын нийгэмлэгийн гишүүн, Монголын ботаникийн нийгэмлэгийн гишүүн