Дамдин  Баярлхагва

Дамдин  Баярлхагва    
           Media Object Нэр:      Д. Баярлхагва
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) Профессор 
Албан тушаал:  Зөвлөх Профессор 
Имэйл:            bayarlkhagva@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 115
Өрөөний утас:    77307730 -2420
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1979 он, Софийн Үндэсний Их сургууль, Софи, Болгари
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1979 он, Софийн Үндэсний Их сургууль, Софи, Болгари
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1994 он, Москвагийн Их Сургууль, ОХУ-ын ШУА-ийн ИБХ,  Москва, ОХУ
Заадаг хичээл: Молекул биологи, Ахисан Түвшний молекул биологи, Биотехнологи
Судалгааны чиглэл: Генетик баркодын судалгаа
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: Тэнхмийн эрхлэгч, эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Гишүүнчлэл:  Биотехнологийн нийгэмлэг