Мишиг-Очир Цогбадрах

Мишиг-Очир Цогбадрах    
Нэр:      М. Цогбадрах

Эрдмийн зэрэг, цол:

Доктор (Ph.D.), Профессор   
Албан тушаал:  Зөвлөх Профессор   
Имэйл:          tsogm@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II-122
  Өрөөний утас:    773077300-2425
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: , МУИС , УБ  хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: , МУИС , УБ  хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: , МУИС , УБ 
Заадаг хичээл:

Молекул биофизик, Эсийн биофизик, Систем буюу тооцооны биофизик, Нервийн  биофизик, биофизикийн практикум.

Судалгааны чиглэл: Микробын эсрэг пептидийн судалгаа.
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл:  Биофизикийн холбооны ерөнхийлөгч