Улыкпан  Айбек

Улыкпан  Айбек    
            Нэр:      У. Айбек
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            aibek@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 419
Өрөөний утас:    77307730 – 2418
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1993, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1999, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2014, Кагошимагийн их сургууль, Япон
Заадаг хичээл: Орчны био-оношлогоо, Экологийн мониторинг, Хөрс судлал, Экологи ба тогтвортой байдал (Ерөнхий суурь), Экологийн экспертиз, Хөрс судлал, Экологийн хээрийн дадлага, Экосистемийн нөхөн сэргээлт, Даян дэлхийн экологи, Ерөнхий экологи, Хээрийн дадлага**, Шавжийн экологи,
Судалгааны чиглэл: Монгол орны шоргоолжны ангилал зүй, тархалт, экологийн судалгаа
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: