Лхагва  Ариунцэцэг

Лхагва  Ариунцэцэг    
            Нэр:      Л. Ариунцэцэг
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            ariuntsetseg@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 313
Өрөөний утас:    77307730 – 2409
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1999, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2002, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2013, Уайомингийн Их Сургууль, АНУ
Заадаг хичээл: Үетэнт хээрийн экологи, Үйлдвэрлэлийн дадлага, Ургамлын экологи, Хөрсний экологи, Экосистемийн нөхөн сэргээлт, Биогеохими, Экологи ба тогтвортой байдал (Ерөнхий суурь), Бэлчээрийн экологи, менежмент, Ерөнхий экологи, Ахисан түвшний экологи, Биологийн философи, бичлэг, Экологийн үндэс, Бодгалийн экологи, Экологийн цаг уур, Орчны судалгааны статистик боловсруулалт, Цаг уур, уур амьсгал, Эволюцийн экологи
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: