Дашдондог Нарангарвуу

Дашдондог Нарангарвуу    
            Нэр:      Д. Нарангарвуу
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            garvuu@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 418
Өрөөний утас:    77307730 -2419
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2001, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2003, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2014, Тайваний Үндэсний Их Сургууль, Тайвань  
Заадаг хичээл: Усны экологи,  Экологи ба тогтвортой байдал (Ерөнхий суурь), Голын экологи ба усны сав газрын менежмент, Усны биологи, Экологи байгаль хамгаалал, Экологийн судалгааны арга зүй, Биологийн олон янз байдлын анализ, Бүлгэмдлийн экологи, Шавжийн экологи
Судалгааны чиглэл:  Усны экологи, Шавьжийн экологи, хамгаалал
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: