Дашзэвэг Нямбаяр

 Дашзэвэг Нямбаяр    
            Нэр:      Д. Нямбаяр
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            nyambayar@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 320
Өрөөний утас:    77307730 – 2416
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1998, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2011, МУИС, УБ хот
Заадаг хичээл: Фитоценологи, Бэлчээр ашиглалтын биологи үндэс, Молекул ба эсийн биологи, Ургамалжлын судалгааны аргазүй
Судалгааны чиглэл: Ургамлын ангилалзүй, ургамалжилт, эмийн ургамлын судалгаа
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:

Өмнө нь хашиж байсан: 1996-2004 онд ШУА –ийн Ботаникийн хүрээлэнгйин ургамлын ангилалзүйн лабораторит эрдэм шинжилгээний ажилтан

2004 оноос МУИС –д багш

Хавсарч ажилладаг: Улсын Биологийн Олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны гишүүн

Гишүүнчлэл: