Шагжжав  Оюунгэрэл

Шагжжав  Оюунгэрэл    
    Нэр:      Ш. Оюунгэрэл
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.). Дэд проф
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            oyungerel@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 417
Өрөөний утас:    77307730 – 2415
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1998, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2008, МУИС, УБ хот
Заадаг хичээл:

Ургамлын физиологи, Ургамлын биологи, Ургамлын дархлаа ба эмгэг судлал, Ургамлын экофизиологи, Ургамал судлалын хээрийн дадлага, Биологийн сургалтын онол арга зүй, Биологийн хичээлийн хөтөлбөр арга зүй

Судалгааны чиглэл:

Ургамлын эко физиологи, стресс физиологи, Фотосинтезийн САМ ба С4 хэв шинжүүд, Ургамлын усны потенциал, усны горим, Эмийн ургамлын антиоксидант ба микробын эсрэг идэвхийн судалгаа, Үр тарианы ургамлын ган тэсвэрийн судалгаа

Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:

Өмнө нь хашиж байсан: 1998 оны 2-8 сард Отгонтэнгэрийн Дархан цаазат газарт судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1998 оны 10 сараас 2003 он хүртэл МУИС-д хичээлийн туслах ажилтан, цагийн багш

2003 оноос эхлэн МУИС –д багш

Хавсарч ажилладаг: 2010-2012 онд Улсын Биологийн Олимпиадын хорооны нарийн бичгийн дарга

Гишүүнчлэл: Боловсрол судлал сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүн
Улсын Биологийн Олимпиад зохион байгуулах хорооны гишүүн