Пүрэвжал Оюунчимэг

Пүрэвжал Оюунчимэг    
         Нэр:      П. Оюунчимэг
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            oogii@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 111
Өрөөний утас:    77307730 – 2479
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1985, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1997, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1999, ШУА, Биологийн зөвлөл, УБ хот
Заадаг хичээл: Микроорганизмын физиологи, Микробиологи II лаборатори, Биотехнологи лаборатори, Хүнсний микробиологи, Хөрсний микробиологи, Микроорганизмын ангилал зүй, Хүрээлэн буй орчны микробиологи
Судалгааны чиглэл: Микроорганизмын физиологи, Хүрээлэн буй орчны микробиологи, олон янз байдал, Рашаан усны микробиологийн судалгаа
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: Монголын Дархлаа, Бичил амь судлалын нийгэмлэг