Дагдан Суран

Дагдан Суран    
            Нэр:      Д. Суран
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            suran@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 320
Өрөөний утас:    77307730 – 2416
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1982 , МУИС , УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996 , МУИС , УБ хот
Заадаг хичээл: Ургамлын биологи, ургамлын үржүүлэг, нөхөн сэргээлт, Этноботаник, ургамлын нөөц баялаг, бэлчээрийн эрүүл ахуй,, мониторинг
Судалгааны чиглэл:

Ховор ургамал, Бэлчээрийн мониторинг, Ургамлын нөхөн сэргээлт.

Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:

1982-1983 онд Увс аймгийн Өмнөговь сумын дунд сургуульд биологийн багш,

1983-1997 онд Ховд дахь УБДС –ийн Биологийн тэнхимд багш, тэнхимийн эрхлэгч,

1997 оноос хойш МУИС –ийн биологийн тэнхимд багшаар ажиллаж байна.

Гишүүнчлэл:  Монголын ботаникийн нийгэмлэгийн гишүүн