Даваасүрэн Түмэнжаргал

Даваасүрэн Түмэнжаргал    
             Нэр:      Д. Түмэнжаргал
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            tumenjargal@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 213 M
Өрөөний утас:   

77307730 – 2412

Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:

1983, Карлын Их Сургууль, Прига хот, Чехословак (БНЧСУ)

Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1997, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2000, МУИС, УБ хот
Заадаг хичээл:

Бакалавр: Микробиологи I, Микробиологи II, Микроорганизмын экологи, Микроорганизмын генетик селекци, Биотехнологи, Микробын биотехнологи, Хүрээлэн буй орчны микробиологи

Магистрантур: Биологийн нөөцийн менежмент, хамгаалал, Микробиологийн судалгааны арга

Докторантур: Молекул микробиологи

Судалгааны чиглэл:

Микроорганизмын олон янз байдал:

Микроорганизмын экологи, Экстремофиль бактери, Микроорганизмын биотехнологи

Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: МУИС-д Багш
Гишүүнчлэл: МҮЭ