Жанчив  Хулан

Жанчив  Хулан    
            Нэр:      Ж. Хулан
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            khulan@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II-123
Өрөөний утас:     77307730 – 2420
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1998, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2006, Георг-Августын их сургууль, Гёттинген, ХБНГУ
Заадаг хичээл: Молекул ба эсийн биологи, Генетик, Хүний генетик, Микроорганизмын генетик, Хөгжлийн генетик, Вирусын молекул биологи, Хавдрын генетик, Геномикс
Судалгааны чиглэл: Генетик, молекул биологи
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:

Өмнө нь хашиж байсан: Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан,

ШУА-ын Биотехнологийн хүрээлэнд ажилтан

Гишүүнчлэл: ШУА, Биологийн бага чуулганы гишүүн