Сэтэв  Шар

Сэтэв  Шар    
       Media Object     Нэр:      С. Шар
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор PhD, дэд профессор
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            shar@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II-423
Өрөөний утас:     77307730 – 2426
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1982, МУИС , УБ  хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1997, МУИС , УБ  хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1999, МУИС , УБ 
Заадаг хичээл:

Ерөнхий биологи, эсийн биологи, амьтан судлал

Судалгааны чиглэл: Жижиг хөхтөн амьтдын биологи, экологи
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: МУИС.  Багш
Гишүүнчлэл: