Магсаржав Алтанцэцэг

Магсаржав Алтанцэцэг    
        Media Object    Нэр:      М. Алтанцэцэг
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Ахлах багш 50%
Имэйл:            altantsetsegm@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 424
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1984, Одессын их сургууль, Украин
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1984, Одессын их сургууль, Украин
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл: Амьтны физиологи, Хүний анатоми,  физиологи
Судалгааны чиглэл:

Өрөөсгөл хүр эрвээхэйн биологи, экологи

Биологийн дидактик

Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: МУИС  Багш
Гишүүнчлэл: