Шархүү Анармаа

Шархүү Анармаа    
         Нэр:      Ш. Анармаа
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Ахлах багш
Имэйл:            anarmaa.sh@gmail.com
Өрөөний дугаар:  II – 428
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2004, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2007, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2012, Пенсильванийн Их Сургууль, АНУ
Заадаг хичээл: Туршилтын дизайн ба статистик анализ, Эволюцийн асуудлууд, Экологи ба тогтвортой байдал (Ерөнхий суурь), Биогеохими
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж үзнэ үү
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: