Нямсүрэн  Батсайхан

Нямсүрэн  Батсайхан    
            Нэр:      Н. Батсайхан
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Ахлах багш
Имэйл:            batsaikhan@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 424
Өрөөний утас:    77307730 -2417
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1992, МУИС, УБ хот  
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1994, МУИС, УБ хот  
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл: Ерөнхий паразит судлал, Биологийн олон янз байдал, Амьтны зан төрх
Судалгааны чиглэл: Говь, цөлийн биологийн олон янз байдал
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: МУИС  Багш
Гишүүнчлэл: Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг