Чоймбол Баттулга

Чоймбол Баттулга    
            Нэр:       Ч. Баттулга
Эрдмийн зэрэг, цол:   Магистр
Албан тушаал:   Ахлах багш
Имэйл:             ch.battulga@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:   II – 111
Өрөөний утас:     77307730 – 2479
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: МУИС
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: МУИС
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл:

Сурган хүмүүжүүлэх дадлага

Сургалтын онол арга зүй

Байгалийн ухааны хичээлийн үнэлгээ

Биоцахилгаан 

Экологийн биофизик 

Сурган хүмүүжүүлэх дадлага 

Судалгааны чиглэл: Хичээлийн дадлага фотосинтез
Бүтээлийн жагсаалт:  
Ажлын туршлага: МУИС-д 27 жил