Дашзэвэг  Оюунцэцэг

Дашзэвэг  Оюунцэцэг    
            Нэр:      Д. Оюунцэцэг
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Ахлах багш
Имэйл:            doyuna@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 111
Өрөөний утас:    77307730 -2479
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2000, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2003, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл: Генетик, Генетикийн их практик, Популяцийн генетик
Судалгааны чиглэл: Популяцийн генетик, хамгааллын биологи
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: Биологи төгсөгчдийн холбоо