Пүрэвдорж   Жаргалсайхан

 Пүрэвдорж   Жаргалсайхан    
            Нэр:      П. Жаргалсайхан
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Багш
Имэйл:            jargalsaikhan@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 
Өрөөний утас:    77307730 -2427
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2007, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2011, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл: Амьтны биологи, Амьтны физиологи, Хүний биеийн анатоми, физиологи, Организм ба Эволюцийн биологи, Ерөнхий биологи, Хүнс ба эрүүл хооллолт
Судалгааны чиглэл: Шавьжийн экологи, биологи
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: МУИС Сургалтын инженер
Гишүүнчлэл: