Дамдинсүрэн Нарантуяа

Дамдинсүрэн Нарантуяа    
            Нэр:      Д. Нарантуяа
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Багш
Имэйл:            narantuya@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 213 K
Өрөөний утас:    77307730 -2402
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1991, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1999, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл: Микробиологи I лаборатори, Микробиологи II лаборатори, Хүнсний микробиологийн лаборатори
Судалгааны чиглэл: Хүрээлэн буй орчны микробиологи, Геомикробиологи, Микроорганизмын экологи, Бионөхөнсэргээлт, Микроорганизмын геномикс
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: Само Институт
Гишүүнчлэл: Монголын Дархлаа, Бичил амь судлалын нийгэмлэг