Чулуунхуяг  Оюундарь

Чулуунхуяг  Оюундарь    
            Нэр:      Ч. Оюундарь
Эрдмийн зэрэг, цол   Магистр 
Албан тушаал:  Багш
Имэйл:            oyundari@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 320
Өрөөний утас:    77307730 -2416
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2005, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2010, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл:

Ерөнхий биологи (BIOL200), Ургамал ба хөрс судлал (BOTA403), Ургамлын биологи (BIOL203), Биологийн нөөц судлал 1,2 (BIOR321)

Судалгааны чиглэл: Ургамлын бүлгэмдэл, ургамлын экологи, биологийн олон янз байдал
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: МУИС, Багш – 7 жил
Гишүүнчлэл: