Туваанжав  Сувдмаа

Туваанжав  Сувдмаа    
            Нэр:      Т. Сувдмаа
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) 
Албан тушаал:  Багш
Имэйл:            suvdmaa@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 213 Г
Өрөөний утас:    77307730 -2413
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2008, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2011, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2015, Китами Технологийн Их Сургууль, Китами хот, Япон
Заадаг хичээл: Биохими I, Хүнс ба эрүүл хооллолт, Ургамлын биохими, Биотехнологийн чанарын үнэлгээ, зохицуулга, Биохими их практик, Ургамлын биохимийн дадлага, Ургамлын метаболит 
Судалгааны чиглэл: Ургамлын метаболит, нүүрс усны судалгаа
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: